Videoer

Teknologipagten laver selv og får produceret videoer om alt fra vores projekter og partnere til konkrete events og meget andet. Få et overblik over de seneste videoer fra Teknologipagten her på siden.

Mød Teknologipagten #12: WiFive

WiFive – det gode digitale fællesskab har til formål at styrke den digitale dannelse og teknologiforståelsen blandt elever på mellemtrinnet og i indskolingen. WiFive inddrager eleverne i udviklingen, så de selv er med til at udpege løsninger og metoder.

Mød Teknologipagten #11: Byggeboxen

Byggeboxen er et undervisningsprojekt i bygge- og anlægsbranchen målrettet 4. - 7.-klasser. I Byggeboxen besøger klassen et stort byggeprojekt og arbejder med forskellige dele af branchens uddannelser, processer, værktøjer og brugergrupper. Byggeboxen giver eleverne et indblik i og erfaring med arbejdet som anlægsstruktør, murer, vvs, elektriker og tømrer, som de kan trække på i deres kommende uddannelsesvalg. Et besøg i Byggeboxen er et nysgerrigt blik om bag byggehegnet, og en erfaring som eleverne kan trække på i deres kommende uddannelsesvalg.

Mød Teknologipagten #10: LabSTEM

LabSTEM på Syddansk Universitet arbejder med at udvikle en fælles STEM-didaktik, der skal bygge bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi. LabSTEM samler pædagoger, lærere, studerende og forskere, der sammen udvikler integrerede STEM-forløb, som afprøves og stilles til rådighed for praksis.

Mød Teknologipagten #9: Google Succes Online

Google Succes Online er et bredt forankret uddannelsesinitiativ, som hjælper studerende, ledige, kontoransatte og SMV’er med at blive bedre til alt det digitale. Siden 2012 har Google Succes Online opkvalificeret 100.000 virksomheder og borgere i digitale færdigheder på tværs af Danmark.

Mød Teknologipagten #8: Mentorordning for kvinder i it-branchen

IT-Branchens mentorordning for kvinder i it-branchen har til formål at styrke kvinders netværk og kompetencer igennem sparring og erfaringsudveksling mentor og mentee imellem.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #4: Sæt elevernes kreativitet fri med teknologi

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning. I videoerne får man tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning. I denne video bliver vi præsenteret for, hvordan læringsteknologier kan være med til at sætte elevernes kreativitet fri.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #3: Tag til Mars med videofortællinger

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning. I videoerne får man tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning. I denne video bliver vi præsenteret for brugen af historiefortælling, iscenesættelse og video i den online undervisning, men også hvordan det kan bruges i den fysiske undervisning.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #2: Bring Microsoft Teams ind i undervisningen

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning. I videoerne får man tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning. I denne video bliver vi præsenteret for brugen af Microsoft Teams i undervisningen.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #1: Tag Teknologien med i naturen

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning. I videoerne får man tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning. I denne video får man vist, hvordan eksempelvis Snapchat er blevet brugt i feltarbejdet i biologi.

Mød Teknologipagten #7: ReDI School of Digital Integration

ReDI School of Digital Integration er en non-profit tech-skole med fokus på digital opkvalificering og empowerment af kvinder - især kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har besøgt ReDI School på deres såkaldte Demo Day, som de afholder efter hvert semester, hvor de studerende får mulighed for at gå på scenen og præsentere, hvad de har fået ud af at gå på ReDI School.

Mød Teknologipagten #6: eHOOD

eHOOD er et interventionsprojekt, som siden 2019 har skabt motivationsdrevet livsmestring blandt 12-18-årige drenge og piger. eHOOD er beviset på, at adfærdsændringer har bedste kår ved at starte med en indre motivation. eHOOD-programmet tilbyder udsatte unge mennesker mellem 12 og 18 år at blive bedre til at game. Når først døren er åbnet for de unges interesse, påbegynder de unge en 28 ugers dannelsesrejse, hvor hjerne, krop og gaming gradvist smelter sammen i et udviklingsforløb, hvor de bliver bedre til at kommunikere og samarbejde, opdager værdien af motion og sunde kostvaner og - ikke mindst - genopdager skole og skolearbejde med fornyet interesse.

Mød Teknologipagten #5: Med High5Girls på Summercamp

High5Girls arbejder hver dag for at få endnu flere unge piger til at interessere sig for STEM via hackathons, summercamps og andre fysiske arrangementer, som skal være med til at skabe STEM-begejstring. Derfor tog vi med på deres Summercamp for at se arbejdet i praksis og for at møde morgendagens robot- og teknologieksperter.

Mød Teknologipagten #4: Videnskabsklubben

I Videnskabsklubben går man til videnskab efter skole, ligesom andre børn går til ishockey og badminton. Man kan enten gå til primatologi, mikrobiologi, biodiversitet eller materialefysik. Der er ingen konkurrence eller karakterer undervejs, det handler i stedet om at have det sjovt sammen og være fælles om at undersøge verden omkring sig ved hjælp af videnskabelige metoder. Videnskabsklubben er et gratis fritidstilbud, som lægger vægt på peer-to-peer undervisning, mentorskab, opnåelige rollemodeller, inkludering og medbestemmelse.

Mød Teknologipagten #3: Talent Fellowship

Talent Fellowship er et initiativ til tiltrækning, udvikling og fastholdelse af IT-talent inden for de IT-rettede uddannelser. Talent Fellowship tilbyder internationale studerende en kandidatuddannelse samt et studiejob i en spændende teknologivirksomhed. Adgang til højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne og værditilvækst, samt at arbejdsmarkedstilknytning og -kendskab allerede under studierne vil styrke fastholdelsen af internationale studerende.

Mød Teknologipagten #2: Coding Class Copenhagen

Der er brug for tiltag, der kan begejstre de unge og gøre det sjovt at koble teknologi, kodning og kreativ problemløsning, så de kommende generationer forstår, at de kan bruge teknologi til at finde løsningerne på fremtidens problemer. Her er Coding Class Copenhagen et fremragende eksempel på et samarbejde mellem flere aktører, som skaber begejstring og konkrete resultater, hvor børnene lærer at kode og arbejde med teknologi, samtidig med at de har det sjovt.

Mød Teknologipagten #1: Symposium om skole-virksomhedssamarbejde

I november 2019 inviterede Teknologipagten en række centrale aktører med til symposium om skole-virksomhedssamarbejde med henblik på at skabe en større fælles forståelse for hinandens afsæt for at deltage i skole-virksomhedssamarbejde.

Teksperimentet

Teksperimentet er Teknologipagtens digitale undervisningsmateriale, som understøtter undervisningen i teknologi i grundskolen og giver børnene evnerne til at koble kreativ problemløsning med teknologi. Teksperimentet blev i efteråret 2019 rullet ud i fire pionérkommuner, og vi har besøgt Syvstjerneskolen i Furesø Kommune, som er én af de første skoler, der aktiv bruger Teksperimentet i undervisningen, for at finde ud af, hvad både elever, lærere og kommunen får ud af at arbejde med Teksperimentet.

Techie - få et kig ind i maskinrummet bag Danmarks nye teknologi- og videnskabsavis

Techie er vores gratis avis om teknologi, matematik, videnskab og natur i børnehøjde. Teknologipagten udgiver avisen Techie sammen med Teknologiens Mediehus og IDA. Avisen er målrettet børn på grundskolens mellemtrin, og den er derfor udviklet med skelen til de vidensområder, der indgår i undervisningen i folkeskolens 4.-6. klasse.

Karin Cederkvist læste en STEM-uddannelse for at kunne gøre en forskel

Karin Cederkvist er miljøkemiker og kloakmester, og hun har aldrig forstået, hvorfor naturvidenskabelige uddannelser ikke skulle være for piger. For Karin var det vigtigt at læse en uddannelse, der gav viden til at gøre en forskel – derfor blev det STEM. Hør i denne video om hendes vej ind i STEM, og hvordan hun til daglig gør en forskel for miljøet i sit arbejde med vandkvalitet.

Jeanette Hvam bruger sin STEM-baggrund til at gøre verden mere bæredygtig

Jeanette Hvam bruger sin STEM-baggrund til at gøre verden mere bæredygtig. Hun er medstifter af firmaet AmiNIC , som har opfundet en scanner, der tager kampen op mod madspild ved at måle friskhed og holdbarhed i kød og fisk. Hør mere om opfindelsen og Jeanette Hvams vej ind i STEM i denne video.

Hvem skal opkvalificeres først i SMV'erne?

I august 2020 afholdt Teknologipagten et symposium med fokus på digital opkvalificering i SMV'er. I denne video kan du høre, hvem der som det allerførste bør opkvalificeres i SMV'erne.

Hvilke digitale kompetencer er der brug for i SMV'erne?

I august 2020 afholdt Teknologipagten et symposium med fokus på digital opkvalificering i SMV'er. I denne video kan du høre, hvilke digitale kompetencer der er brug for i SMV'erne.

Hvilke formater af digital opkvalificering imødekommer bedst SMV'ernes behov?

I august 2020 afholdt Teknologipagten et symposium med fokus på digital opkvalificering i SMV'er. I denne video kan du høre, hvilke formater af digital opkvalificering der bedst imødekommer SMV'ernes behov.