Videoer

Teknologipagten laver selv og får produceret videoer om alt fra vores projekter og partnere til konkrete events og meget andet. Få et overblik over de seneste videoer fra Teknologipagten her på siden.

Mød Teknologipagten #29: Masseeksperimentet

Masseeksperimentet er et landsdækkende eksperiment, der gennemføres på skolerne i festivalugen. Her er ca. 35.000 elever med til at eksperimentere og indsamle data til et forskningsprojekt, som udføres i samarbejde med en udvalgt forskningsinstitution. Eksperimentet er med til at skabe ny viden og giver samtidig eleverne indsigt i at bruge den naturvidenskabelige metode.

Mød Teknologipagten #28: Engineering i skolen

Engineering i skolen er et 10-årigt program, der skal integrere engineering som metode i STEM-undervisningen i grundskolen. Programmet, der bygger på internationalt anerkendt didaktik, skal fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene, så eleverne oplever STEM-undervisningen som vedkommende, inspirerende og lærerig. Det sikres ved kompetenceudvikling af lærere med både treårige forløb med de 10 samarbejdskommuner samt kortere kompetenceløft for landets øvrige kommuner. Ligeledes understøtter den årlige Engineering Day med undervisningsmateriale til alle klassetrin brugen af engineering. For at sikre forankring gennemføres alle aktiviteter i tæt samarbejde mellem lærere, professionshøjskoler og lokale naturfagskoordinatorer.

Mød Teknologipagten #26: Engineer the Future - Book en ekspert

Engineer the Future er Danmarks teknologiske alliance mellem teknologistærke virksomheder, uddannelsessteder og organisationer. Alliancen arbejder for at styrke børn og unges teknologiske dannelse, styrke ingeniørernes image og komme manglen på ingeniører, IT-uddannede og naturvidenskabelige kandidater til livs. Det gøres gennem videreudvikling og implementering af alliancens konkrete indsatser som branding-kampagne og "Book en ekspert"-besøgsordningen. Desuden er ambitionen at udvikle nye indsatser, som styrker rollemodellers indflydelse på unges studievalg

Mød Teknologipagten #27: LIFE Fonden

LIFE Fonden er et almennyttigt landsdækkende undervisningsinitiativ, der har til formål at styrke børn og unges viden om og fascination af naturvidenskab.

Videndelingsmøde: Teknologisk og digital opkvalificering

Teknologipagten sætter fokus på opkvalificering af teknologiske og digitale kompetencer hos den eksisterende arbejdsstyrke i Danmark. Der bliver bl.a. sat fokus på, at alle, uanfægtet af uddannelsesniveau, har brug for at udvikle nye kompetencer til den digitale og teknologiske udvikling. Behovene er forskellige, men nødvendigheden og mulighederne er en fællesnævner.

Exoskellet - klædt på til fremtiden

Mikael Ekman, politisk direktør hos Microsoft Danmark og Louise Møller Haase, prodekan for uddannelse hos Aalborg Universitet og Christian Vintergaard, direktør i Teknologipagten sætter fokus på arbejdet med teknologisk og digital opkvalificering. Morgendagens Danmark med flere ældre og små ungdomsårgange betyder, at danske virksomheder bliver nødt til at prioritere digital og teknologisk efter-og videreuddannelse for at skabe vækst, velstand og udviklingsmuligheder for både dansk erhvervsliv og befolkningen.

Mød Teknologipagten #25: Digital Dogme

Digital Dogme er en forening oprettet af Danmarks store private virksomheder med det formål at opkvalificere medarbejderne digitale kompetencer indefra. De hjælper virksomheder med at lukke det digitale kompetencegab ved at facilitere videndeling på tværs af brancher, co-create relevante opkvalificeringsløsninger og give virksomhederne en samlet stemme. Sammen med vores medlemmer og partnere opnår de en kollektiv effekt, der gavner hele samfundet.

Fra truckkører til robotfører: Tech-kørekort til fremtiden

Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal og Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv sætter fokus på, hvordan medarbejderne bedst tilegner sig teknologiske og digitale kompetencer. Den teknologiske udvikling går hurtigt, og det stiller store krav til arbejdsstyrkens kompetencer – særligt indenfor it og teknologi. Samtidig har mere end 1 million danskere svage it-færdigheder. Det gør kompetenceudvikling og efteruddannelse centralt –men har vi det rigtige udbud, og hvordan øger vi deltagelsen i efteruddannelse?

Mød Teknologipagten #24: Matematikcenter

Matematikcenter tilbyder gratis lektiehjælp i matematik til børn og unge via lokale lektiecaféer, online lektiecafé (Webmatlive.dk), materialesamlingen Webmatematik.dk samt årlige eksamenscaféer. Hjælpen leveres af kvalificerede frivillige, der er stærke i matematik og som er rollemodeller for de unge. De frivillige drives af deres begejstring for matematik. De motiveres af, at de med deres viden om og erfaring med matematik (og matematik i anvendelse) kan give unge succesoplevelser med faget.

Hvordan ser fremtidens digitale kompetencebehov ud?

Teknologipagten sætter fokus på teknologisk og digital opkvalificering, og startskuddet gik på folkemødet 2022, hvor vi havde flere debatter med hvert sit perspektiv på de udfordringer, vi står over for. I videoen giver Christine Sørensen, politisk chef hos Google Danmark og Mette Beck-Nielsen, direktør hos Digital Dogme deres syn på udfordringerne samt- gevinsterne ved opkvalificering af medarbejdernes kompetencer i landets virksomheder.

Hvorfor er tech fyldt med mænd?

Teknologipagten sætter fokus på teknologisk og digital opkvalificering, og startskuddet gik på folkemødet 2022, hvor vi havde flere debatter med hvert sit perspektiv på de udfordringer, vi står over for. I videoen giver debatdeltagerne fra debatten 'Hvorfor er tech fyldt med mænd?' Natasha Friis Saxberg, direktør hos IT-branchen, Christine Antorini, direktør hos LIFE og Christian Vintergaad, direktør hos Teknologipagten deres syn på udfordringerne samt- gevinsterne ved øget diversitet i de danske virksomheder og på landets uddannelser.

Mød Teknologipagten #23: HackYourFuture

HackYourFuture er et opkvalificeringsforløb, hvor it-eksperter underviser nye borgere i programmering. Målet er at sikre varig tilknytning til it-arbejdsmarkedet. De nye borgere er især job- eller aktivitetsparate flygtninge og udlændinge, hvis potentiale på det danske arbejdsmarked ikke bliver udnyttet til fulde på grund af sprogbarrierer, professionelt netværk og manglende uddannelsesbeviser. Det skaber ikke kun øgede muligheder inden for STEM-området for marginaliserede grupper i Danmark, men forsyner også den danske it-branche med flere STEM talenter og arbejdskraft. Alle vinder.

Mød Teknologipagten #22: Drughunters

Drughunters er en naturvidenskabelig konkurrence for gymnasieelever (ungdomsuddannelse), der perspektiverer undervisningen fra biologi-, kemi- og bioteknologi-fagene ved at udfordre eleverne til selv at skabe nye løsninger til reelle samfundsproblemer. Formålet er at stimulere interessen for og kendskabet til videnskab og moderne forskningsteknologier, øge forståelsen for betydningen af teknologisk viden i samfundet og at stimulere udvikling af talenter inden for de naturvidenskabelige fag.

Mød Teknologipagten #21: Made Learning Factory

MADE Learning Factory etablerer i perioden 2020 – 2023 tre læringsfabrikker forankret hos hhv. Københavns Erhvervsakademi (KEA), Professionshøjskolen UCN og VIA University College. Læringsfabrikkerne udvikler digitale læringsforløb indenfor Industri 4.0 målrettet medarbejdere i dansk produktion. Formålet er et gøre efter-/videreuddannelse lettere tilgængelig for målgruppen vha. digitale læringsværktøjer, så flere medarbejdere opnår den viden og de kompetencer, der skal til for at implementere moderne produktionsmetoder og -processer i danske produktionsvirksomheder.

Mød Teknologipagten #20: BUFX TEC Makerspace

BUFX TEC er et Makerspace for folkeskole- og erhvervsskoleelever. Det er et samarbejde mellem Københavns Kommune og TEC (erhvervsskole), og har fokus på at bygge bro mellem teknologiundervisningen i folkeskolen og på STEM-faglighederne på erhvervsuddannelserne.

Videndelingsmøde: Hvordan tiltrækker vi flere til de STEM-orienterede erhvervsuddannelser

Teknologipagten afholdte d. 27. april, videndelingsmøde med projekter i Teknologipagten i Dansk Metals lokaler med titlen "Hvordan tiltrækker vi flere til de STEM-orienterede erhvervsuddannelser" som en del af temaindsatsen "Flere STEM-faglærte".

Video fra dagen: Symposium om flere STEM-faglærte.

Se videoen der er optaget på dagen, hvor forskellige deltagere blev interviewet om, hvorfor det er en vigtig dagsorden samt deres rolle i forbindelse med at få flere STEM-faglærte. I videoen er det muligt at høre virksomheden LEGO, projektet MADE Learning Factory, vejleder fra NEXT Uddannelse København, Teknologipagtens sekretariatchef, Dansk Industris politiske direktør og Teknologipagtens direktør udtale sig om emnet.

Mød Teknologipagten: Teknologipagten

Gennem fire år har Teknologipagten været med til at få flere til at interessere sig for teknologi og digitalisering, uddanne sig inden for området og anvende kompetencerne i job. Det har vi gjort som paraply for en lang række projekter og aktører. Vi kigger nu tilbage på arbejdet og ser fremad for behovet, for at endnu flere danskere får teknologiske og digitale kompetencer bliver større og større.

Mød Teknologipagten #19: Boss Ladies

Projektet Boss Ladies ønsker at stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge erhvervsuddannelsernes STEM-fag herunder særligt bygge-, anlægs- og teknikfag. Projektet har som delmål at udvikle nye metoder i centrale brancher, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent.

Mød Teknologipagten #18: Techie vol. 2

Teknologipagten udgiver avisen Techie sammen med Teknologiens Mediehus. Techie er vores gratis avis om teknologi, matematik, videnskab og natur i børnehøjde. Techie #2 er en indgangsportal til en verden af læring, sjov og fælles oplevelser alt sammen målrettet børn i alderen 8 til 12 år. I den nye avis kan du bl.a. gå på jagt efter enzymer, lærer om, hvordan forskere har givet dyr superkræfter eller komme med en tur til Mars.

Mød Teknologipagten #17: Teknologidagen

Teknologidagen henvender sig til 7.-10. klasser, som ønsker oplevelse, viden og information inden for STEM-områderne. Teknologidagen forener konkrete aktiviteter med viden og information om uddannelses- og jobmuligheder. Dette sker ved hjælp af programmering, robotteknologi, droneflyvning og VR-universer. Eleverne løser teknologiske opgaver og udfordringer i forskellige workshops, og dokumenterer resultaterne ved at tage billeder og optage korte videoer.

Mød Teknologipagten #16: Co-Coders College

Co-Coders afholder kodningsworkshops på begynderniveau for gymnasiepiger ude på gymnasierne. Eleverne bliver introduceret for kodning og teknologi ved at lave hands-on øvelser, der skal være med til at inspirere flere til at vælge en IT-uddannelse, så både piger og drenge får indflydelse på fremtidens teknologier.

Mød Teknologipagten #14: Girls Day in Science

Girls Day in Science er en årlig kampagnedag, der sætter fokus på piger i naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk. Det er Naturvidenskabernes Hus, der står bag dagen, hvor piger fra 4. klasse til 3. g besøger virksomheder, uddannelsesinstitutioner og science-centre. Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres valg af og karrieremuligheder med en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse.

Mød Teknologipagten #13: Teknologipagtens symposium: Opkvalificering til grøn omstilling i SMV'erne

I efteråret 2021 afholdt Teknologipagten symposiet "Opkvalificering til grøn omstilling i SMV'erne", som afslutning på temaindsatsen om grøn omstilling via digitalisering af SMV’erne.

Mød Teknologipagten #12: WiFive

WiFive – det gode digitale fællesskab har til formål at styrke den digitale dannelse og teknologiforståelsen blandt elever på mellemtrinnet og i indskolingen. WiFive inddrager eleverne i udviklingen, så de selv er med til at udpege løsninger og metoder.

Mød Teknologipagten #11: Byggeboxen

Byggeboxen er et undervisningsprojekt i bygge- og anlægsbranchen målrettet 4. - 7.-klasser. I Byggeboxen besøger klassen et stort byggeprojekt og arbejder med forskellige dele af branchens uddannelser, processer, værktøjer og brugergrupper. Byggeboxen giver eleverne et indblik i og erfaring med arbejdet som anlægsstruktør, murer, vvs, elektriker og tømrer, som de kan trække på i deres kommende uddannelsesvalg. Et besøg i Byggeboxen er et nysgerrigt blik om bag byggehegnet, og en erfaring som eleverne kan trække på i deres kommende uddannelsesvalg.

Mød Teknologipagten #10: LabSTEM

LabSTEM på Syddansk Universitet arbejder med at udvikle en fælles STEM-didaktik, der skal bygge bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi. LabSTEM samler pædagoger, lærere, studerende og forskere, der sammen udvikler integrerede STEM-forløb, som afprøves og stilles til rådighed for praksis.

Mød Teknologipagten #9: Google Succes Online

Google Succes Online er et bredt forankret uddannelsesinitiativ, som hjælper studerende, ledige, kontoransatte og SMV’er med at blive bedre til alt det digitale. Siden 2012 har Google Succes Online opkvalificeret 100.000 virksomheder og borgere i digitale færdigheder på tværs af Danmark.

Mød Teknologipagten #8: Mentorordning for kvinder i it-branchen

IT-Branchens mentorordning for kvinder i it-branchen har til formål at styrke kvinders netværk og kompetencer igennem sparring og erfaringsudveksling mentor og mentee imellem.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #4: Sæt elevernes kreativitet fri med teknologi

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning. I videoerne får man tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning. I denne video bliver vi præsenteret for, hvordan læringsteknologier kan være med til at sætte elevernes kreativitet fri.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #3: Tag til Mars med videofortællinger

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning. I videoerne får man tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning. I denne video bliver vi præsenteret for brugen af historiefortælling, iscenesættelse og video i den online undervisning, men også hvordan det kan bruges i den fysiske undervisning.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #2: Bring Microsoft Teams ind i undervisningen

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning. I videoerne får man tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning. I denne video bliver vi præsenteret for brugen af Microsoft Teams i undervisningen.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #1: Tag Teknologien med i naturen

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning. I videoerne får man tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning. I denne video får man vist, hvordan eksempelvis Snapchat er blevet brugt i feltarbejdet i biologi.

Mød Teknologipagten #7: ReDI School of Digital Integration

ReDI School of Digital Integration er en non-profit tech-skole med fokus på digital opkvalificering og empowerment af kvinder - især kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har besøgt ReDI School på deres såkaldte Demo Day, som de afholder efter hvert semester, hvor de studerende får mulighed for at gå på scenen og præsentere, hvad de har fået ud af at gå på ReDI School.

Mød Teknologipagten #6: eHOOD

eHOOD er et interventionsprojekt, som siden 2019 har skabt motivationsdrevet livsmestring blandt 12-18-årige drenge og piger. eHOOD er beviset på, at adfærdsændringer har bedste kår ved at starte med en indre motivation. eHOOD-programmet tilbyder udsatte unge mennesker mellem 12 og 18 år at blive bedre til at game. Når først døren er åbnet for de unges interesse, påbegynder de unge en 28 ugers dannelsesrejse, hvor hjerne, krop og gaming gradvist smelter sammen i et udviklingsforløb, hvor de bliver bedre til at kommunikere og samarbejde, opdager værdien af motion og sunde kostvaner og - ikke mindst - genopdager skole og skolearbejde med fornyet interesse.

Mød Teknologipagten #5: Med High5Girls på Summercamp

High5Girls arbejder hver dag for at få endnu flere unge piger til at interessere sig for STEM via hackathons, summercamps og andre fysiske arrangementer, som skal være med til at skabe STEM-begejstring. Derfor tog vi med på deres Summercamp for at se arbejdet i praksis og for at møde morgendagens robot- og teknologieksperter.

Mød Teknologipagten #4: Videnskabsklubben

I Videnskabsklubben går man til videnskab efter skole, ligesom andre børn går til ishockey og badminton. Man kan enten gå til primatologi, mikrobiologi, biodiversitet eller materialefysik. Der er ingen konkurrence eller karakterer undervejs, det handler i stedet om at have det sjovt sammen og være fælles om at undersøge verden omkring sig ved hjælp af videnskabelige metoder. Videnskabsklubben er et gratis fritidstilbud, som lægger vægt på peer-to-peer undervisning, mentorskab, opnåelige rollemodeller, inkludering og medbestemmelse.

Mød Teknologipagten #3: Talent Fellowship

Talent Fellowship er et initiativ til tiltrækning, udvikling og fastholdelse af IT-talent inden for de IT-rettede uddannelser. Talent Fellowship tilbyder internationale studerende en kandidatuddannelse samt et studiejob i en spændende teknologivirksomhed. Adgang til højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne og værditilvækst, samt at arbejdsmarkedstilknytning og -kendskab allerede under studierne vil styrke fastholdelsen af internationale studerende.

Mød Teknologipagten #2: Coding Class Copenhagen

Der er brug for tiltag, der kan begejstre de unge og gøre det sjovt at koble teknologi, kodning og kreativ problemløsning, så de kommende generationer forstår, at de kan bruge teknologi til at finde løsningerne på fremtidens problemer. Her er Coding Class Copenhagen et fremragende eksempel på et samarbejde mellem flere aktører, som skaber begejstring og konkrete resultater, hvor børnene lærer at kode og arbejde med teknologi, samtidig med at de har det sjovt.

Mød Teknologipagten #1: Symposium om skole-virksomhedssamarbejde

I november 2019 inviterede Teknologipagten en række centrale aktører med til symposium om skole-virksomhedssamarbejde med henblik på at skabe en større fælles forståelse for hinandens afsæt for at deltage i skole-virksomhedssamarbejde.

Teksperimentet

Teksperimentet er Teknologipagtens digitale undervisningsmateriale, som understøtter undervisningen i teknologi i grundskolen og giver børnene evnerne til at koble kreativ problemløsning med teknologi. Teksperimentet blev i efteråret 2019 rullet ud i fire pionérkommuner, og vi har besøgt Syvstjerneskolen i Furesø Kommune, som er én af de første skoler, der aktiv bruger Teksperimentet i undervisningen, for at finde ud af, hvad både elever, lærere og kommunen får ud af at arbejde med Teksperimentet.

Techie - få et kig ind i maskinrummet bag Danmarks nye teknologi- og videnskabsavis

Techie er vores gratis avis om teknologi, matematik, videnskab og natur i børnehøjde. Teknologipagten udgiver avisen Techie sammen med Teknologiens Mediehus og IDA. Avisen er målrettet børn på grundskolens mellemtrin, og den er derfor udviklet med skelen til de vidensområder, der indgår i undervisningen i folkeskolens 4.-6. klasse.

Karin Cederkvist læste en STEM-uddannelse for at kunne gøre en forskel

Karin Cederkvist er miljøkemiker og kloakmester, og hun har aldrig forstået, hvorfor naturvidenskabelige uddannelser ikke skulle være for piger. For Karin var det vigtigt at læse en uddannelse, der gav viden til at gøre en forskel – derfor blev det STEM. Hør i denne video om hendes vej ind i STEM, og hvordan hun til daglig gør en forskel for miljøet i sit arbejde med vandkvalitet.

Jeanette Hvam bruger sin STEM-baggrund til at gøre verden mere bæredygtig

Jeanette Hvam bruger sin STEM-baggrund til at gøre verden mere bæredygtig. Hun er medstifter af firmaet AmiNIC , som har opfundet en scanner, der tager kampen op mod madspild ved at måle friskhed og holdbarhed i kød og fisk. Hør mere om opfindelsen og Jeanette Hvams vej ind i STEM i denne video.

Hvem skal opkvalificeres først i SMV'erne?

I august 2020 afholdt Teknologipagten et symposium med fokus på digital opkvalificering i SMV'er. I denne video kan du høre, hvem der som det allerførste bør opkvalificeres i SMV'erne.

Hvilke digitale kompetencer er der brug for i SMV'erne?

I august 2020 afholdt Teknologipagten et symposium med fokus på digital opkvalificering i SMV'er. I denne video kan du høre, hvilke digitale kompetencer der er brug for i SMV'erne.

Hvilke formater af digital opkvalificering imødekommer bedst SMV'ernes behov?

I august 2020 afholdt Teknologipagten et symposium med fokus på digital opkvalificering i SMV'er. I denne video kan du høre, hvilke formater af digital opkvalificering der bedst imødekommer SMV'ernes behov.