Ofte stillede spørgsmål

Hvad er formålet?

Teknologipagten skal styrke danskernes tek­niske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte, så alle kan del­tage i og være med til at udvikle samfundet i en teknisk og digital retning. Det handler om at få flere til at interessere sig for og uddanne sig inden for de såkaldte STEM­-uddannelser og få flere til at arbejde med kompetencerne i praksis. Målgruppen er alle – helt fra skole­børnene og til de mest erfarne kræfter på arbejdsmarkedet.

 

Hvorfor er det en ”pagt”?

Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen, virksomheder, uddannelsesin­stitutioner, organisationer og andre aktører. Deltagerne forpligter sig på at fremme Teknologipagtens formål ved at skrive under på en Teknologipagterklæring. Derudover forpligter deltagerne sig hver især på at gen­nemføre konkrete projekter eller aktiviteter, som understøtter målsætningerne.

 

Hvordan gør Teknologipagten en forskel?

Teknologipagten gør behovet for tekniske og digitale kompetencer til en bred politisk dagsorden, hvor virksomheder, udannelses­institutioner, organisationer og det offentlige går sammen om at løse udfordringerne. Teknologipagten er en platform med over­blik over indsatserne, og hvor deltagerne kan igangsætte nye projekter samt videre­udvikle og udbrede de bedste.

 

Hvad er STEM-kompetencer?

Teknologipagten har fokus på STEM­-kom­petencer, dvs. teknologi, IT, ingeniørkund­skab, naturvidenskab og matematik. Målet er, at flere skal have faglige kompetencer inden for STEM samt evnen til at omsætte det til innovation og forretningsudvikling. Det kan fx være kobling af kemi og teknologi til udvikling af nye batterier. Eller matema­tik anvendt til at skabe IT-­løsninger.