Danmark har brug for flere STEM-faglærte

I Danmark mangler vi faglærte indenfor STEM-området, især hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Men alt for få unge og voksne vælger i dag en STEM-orienteret erhvervsuddannelse. Udviklingen i søgningen mod en uddannelse inden for en STEM-erhvervsuddannelse har ligget på omtrent samme niveau – ca. 20% - siden 2017 (BUVM 2021). Samtidig viser undersøgelser (se bl.a. Teknologipagtens rapport om kvinder i STEM), at der er en lav diversitet på erhvervsuddannelserne. Det ses ved et generelt overtal af etnisk danske mænd – både i hvem der søger, og hvem der færdiggør uddannelserne.

 

I foråret 2022 havde Teknologipagten særligt fokus på, hvordan vi får flere STEM-faglærte i Danmark. På en række events samlede Teknologipagten relevante aktører og projekter inden for området og drøftede udfordringer og muligheder ift. at sikre flere STEM-faglærte i fremtiden. Herunder kan du få indsigt i den viden, der blev genereret i løbet af denne temaindsats.

 

Hvad er årsagerne til den manglende søgning?

 

Rambøll udarbejdede på vegne af Teknologipagten en rapport, som giver mulige forklaringer på den manglende søgning mod STEM-orienterede erhvervsuddannelser. Rapporten har blandt andet identificeret og analyseret en række barrierer. De væsentligste barrierer drejer sig om fortællinger om de STEM-orienterede erhvervsuddannelser, om manglende vejledning og brobygning samt om den eksisterende undervisningspraksis i grundskolen.

 

Meget tyder på, at unge har begrænset viden om, hvilke uddannelses- og karrieremuligheder en STEM-orienteret erhvervsuddannelse kan tilbyde. Dertil kommer fortællinger om et manglende socialt miljø og et maskuliniseret miljø, som kan afskrække unge generelt – og måske særligt piger – i søgningen mod STEM-orienterede erhvervsuddannelser. Der er også mulige barriere inden for vejledning mod uddannelserne, da lærere, vejledere og forældre kan mangle uddybende kendskab mulighederne inden for STEM-erhvervsuddannelser og derfor ikke vejleder børn og unge i retning mod dem. Derudover tyder det på, at der mangler fokus på at vise værdien af praktiske færdigheder i undervisningen i grundskolen. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at undervisere i STEM-fag i grundskolen er udfordrede på at anvende og inddrage håndværksbaserede tilgange i deres undervisning og relatere STEM-fag til praksisnære udfordringer og løsninger.

 

Vil du vide mere om barrierer og mulige drivkræfter for søgningen med STEM-erhvervsuddannelser, kan du læse rapporten ‘Vidensgrundlag - søgning mod STEM-orienterede erhvervsuddannelser’.

 

Hvordan kan vi sikre flere STEM-faglærte?

 

Herunder opridser vi en række hovedpointer og anbefalinger, der kom frem i løbet af Teknologipagtens arbejde med temaet.

 

Tre udvalgte indsatsområder

 

I forbindelse med temaindsatsen udvalgte Teknologipagten tre overordnede områder, som vi på baggrund af temaindsatsens mange drøftelser udarbejdede konkrete praksisnære anbefalinger til. Anbefalinger kan bruges af projekter og andre aktører, der arbejder for at øge antallet og diversiteten af faglærte. Disse tre områder er:

 

    • Aktiviteter rettet mod at bygge bro mellem grundskole og STEM-orienterede erhvervsuddannelser
    • Aktiviteter rettet mod rekruttering af 18-24-årige til STEM-orienterede erhvervsuddannelser
    • Aktiviteter rettet mod at forbedre fortællingen om STEM-orienterede erhvervsuddannelser

 

Læs de konkrete anbefalinger til hvert af de tre områder.

 

Er du interesseret i at arbejde med at få flere STEM-faglærte, så er det muligt at søge midler til det. Læs mere om vores ansøgningsrunde.

 

Find alle materialer fra temaet 'Flere STEM-faglærte her:

 

Her kan du læse en uddybelse af de tre overordnede indsatsområder, der blev identificeret under temaindsatsen, samt konkrete anbefalinger for hvert indsatsområde.

 

Se anbefalingerne her.

 

Hent anbefalingerne som pdf.

 

Er man interesseret i at søge midler til at arbejde med indsatsområderne kan man orientere sig om ansøgningsrunden her

 

I forbindelse med ansøgningsrunde, er der afholdt et ansøgningswebinar, der orienterede om de kriterier, der er opsat for at kunne søge midler. Se eller gense det her:

Her kan du læse Rambølls rapport, som undersøger den eksisterende viden om barriere og drivkræfter, der har betydning for, at unge og voksne søger en STEM-orienteret erhvervsuddannelse.

 

Læs rapporten her.

 

Læs de opsummerede pointer her.

Podcastserien består af tre afsnit. Podcasten tager afsæt i temaet 'Flere STEM-faglærte', hvor medvirkende ved hhv. symposium og videndelingsmøde samt Anja Ougaard, sekretariatschef i Teknologipagten sætter ord på udfordringerne på området.  Fokus i podcasten er, hvordan vi kan tiltrække flere til at vælge en STEM-rettet erhvervsuddannelse.

 

Naja Lind er vært på podcasten, der er produceret af Lind Perspective og udgivet af Teknologipagten.

 

Nedenfor kan du lytte til alle afsnit samt se en kort beskrivelse af indholdet: 

 

#1 Flere STEM-faglærte: Viden og erfaringer.

I dette afsnit undersøger vi, hvordan vi får flere til at vælge en STEM-erhvervsuddannelse.

 

#2 Flere STEM-faglærte: Hvordan gør vi STEM-erhvervsuddannelserne attraktive for flere - uanset alder, køn og uddannelsesbaggrund?

I dette afsnit undersøger vi, hvordan vi får flere til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse med udgangspunkt i Teknologipagtens symposium om samme emne.

 

#3 Flere STEM-faglærte: Hvordan tiltrækker vi flere til de STEM-orienterede erhvervsuddannelser?

I dette afsnit får du konkrete, praksisnære råd og anbefalinger til udvalgte indsatser.

Her kan du se videoer, som præsenterer nogle af hovedpointerne fra vores events om 'Flere STEM-faglærte' fortalt på dagen af udvalgte deltagere.

 

 

 

Her kan du se eller gense opstartsseminaret, hvor bl.a. Rambølls rapport og vidensgrundlag bliver præsenteret, og en optagelse af symposiet, hvor viden om barrierer og drivkræfter var i fokus.