Viden

Teknologipagten har produceret og bidraget til at få produceret viden om, hvordan vi styrker STEM i Danmark. Den viden, som Teknologipagten har produceret, er hovedsageligt anvendelsesorienteret og kommer med inspiration, idéer og anbefalinger til, hvordan man kan styrke STEM-fremmende indsatser. Den viden vi har udgivet kommer i flere forskellige formater for eksempel i form af rapporter, podcast og video. Bliv klogere i vores publikationer nedenfor.

Teknologipagten sætter fokus på opkvalificering af teknologiske og digitale kompetencer hos den eksisterende arbejdsstyrke i Danmark.  Der bliver bl.a. sat fokus på, at alle, uanfægtet af uddannelsesniveau, har brug for at udvikle nye kompetencer til den digitale og teknologiske udvikling.

Viden om teknologisk og digital opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke kan læses her: Teknologisk og digital opkvalificering.

Teknologipagten har i 2022 arbejdet med "Flere STEM-faglærte", hvor vi har sat spot på, hvordan vi får flere til at vælge en STEM-erhvervsuddannelse.

Viden om 'Flere STEM-faglærte', hvor virksomheder, interesse- og brancheorganisationer, erhvervsskoler, videneksperter og andre interessenter har været involveret kan læses her: Danmark har brug for flere STEM-faglærte.

 

Allerede i 2019 havde vi fokus på 'STEM på erhvervsuddannelserne' du kan her læse Teknologipagtens faktaark fra januar 2019 med forskningsviden på området: Hvad motiverer flere unge til at vælge erhvervsuddannelser med fokus på STEM?

I andet halvår af 2021 har Teknologipagten arbejdet med temaindsatsen ’Opkvalificering til grøn omstilling i SMV'erne’.

 

Find vores vidensartikler her.

 

Lyt til podcastafsnittet: Business casen i grøn omstilling: Sådan skaber klimaindsatsen forretningsmæssig værdi.

 

Se vores webinarer:

 

I første halvår af 2021 har Teknologipagten arbejdet med temaindsatsen ’Inspirerende STEM-undervisning for alle’. Tæt ved 180 repræsentanter fra mere end 100 forskellige organisationer har taget del i temaindsatsen.

 

Teknologipagten har omsat den viden og de erfaringer, der er blevet delt gennem indsatsen, og udgivet et inspirationskatalog med konkrete anbefalinger til inspiration for fremtidige indsatser og projekter.

 

Download inspirationskataloget her.

 

Læs inspirationskataloget online her.

 

Lyt til vores podcast her.

 

Læs analysen her.

Det er et strategisk indsatsområde for Teknologipagten at få flere piger og kvinder til at interessere sig for og uddanne sig inden for STEM, da kun en tredjedel af de studerende på STEM-uddannelserne er kvinder, og denne kønsopdeling er stort set uændret gennem de seneste 10 år.

 

Læs vores anbefalinger til, hvordan vi får flere piger og kvinder i STEM.

 

Find vores praksisanbefalinger til projekter, der arbejder med piger og kvinder i STEM.

 

Teknologipagten afholdt i juni 2020 et virtuelt symposium med fokus på unge kvinder og STEM, hvor mere end 130 af de centrale aktører på STEM-området deltog. På baggrund af symposiet har Teknologipagten lavet rapporten Unge kvinder og STEM, der giver adgang til ny viden, som sætter spot på både udfordringer og mulige løsninger til at få flere kvinder til at vælge STEM.

 

Læs rapporten her.

 

Lyt til vores podcast her.

 

Læs også Teknologipagtens faktaark fra januar 2019 med forskningsviden på området:

 

Partnerskaber mellem skoler og virksomheder er én af nøglerne til at øge STEM-begejstring hos fremtidige generationer. Men et succesfuldt partnerskab mellem skoler og virksomheder kan være svært at administrere, når partnerne indgår i samarbejdet med forskellige ønsker og behov.

 

I november 2019 afholdt Teknologipagten et symposium om skole-virksomhedssamarbejde, hvor projektejere med indmeldte projekter i Teknologipagten samt andre eksperter og praktikere med relevant viden og erfaringer vedrørende skole-virksomhedssamarbejde deltog.

 

På baggrund af symposiet har Teknologipagten lavet et notat, der beskriver de forskellige aktørers indgang til skole-virksomhedssamarbejdet.

 

Læs notatet her.

Teknologipagten afholdt i september 2020 et virtuelt symposium med deltagelse fra en lang række centrale aktører, som hver dag arbejder med enten at designe STEM-uddannelser eller at tiltrække de unge til STEM-uddannelserne.

 

På baggrund af symposiet har Teknologipagten lavet rapporten Grøn omstilling – vejen til flere kandidater inden for STEM?, der giver adgang til anbefalinger, ny viden og podcast, som sætter spot på, hvordan vi kan bruge grøn omstilling til både at tiltrække og fastholde de unge på STEM-uddannelserne.

 

Læs rapporten her.

 

Lyt til vores podcast her.

SMV’erne sakker bagud på digitaliseringen. Teknologipagten afholdt derfor i august 2020 et virtuelt symposium med deltagelse fra praktikere og eksperter, som på forskellig vis beskæftiger sig med digital opkvalificering af SMV’erne.

 

På baggrund af alle diskussionerne har Teknologipagten udgivet rapporten Digital opkvalificering i SMV’erne, hvor du får adgang til ny viden, anbefalinger og en række videoer.

 

Rapporten er lavet som et interaktivt magasinformat, hvor du kan klikke dig rundt i alle anbefalinger og åbne videoer og andet materiale direkte i magasinet.

 

Læs rapporten her.

Siden 2018 har de mange projekter, som Teknologipagten består af, gjort sig et hav af gode erfaringer og skabt større viden om, hvordan vi kan styrke danskernes STEM-kompetencer. 

 

Læs den samlede erfarings-rapport for Teknologipagten 2018-2022.

 

Teknologipagten har tidligere indsamlet lignende viden og praksiserfaringer fra STEM-projekter for at understøtte nuværende og fremtidige indsatser på STEM-området. Den viden kan læses herunder.

 

Erfaringsopsamlingsrapporten fra 2018 - 2020.

 

Erfaringsopsamlingsrapporten fra 2021.

Innovation kræver at der kommer STEM-kompetencer i anvendelse i de danske virksomheder. Det er kompetencer inden naturvidenskab, teknologi, ingeniørfag og matematik og de er essentielle for at sikre eksempelvis den grønne omstilling eller digitalisering.

 

Men at bryde gamle vaner er svært uanset branche, så hvordan lykkedes vi med omstillingen og hvilke gode danske eksempler findes der allerede? Det udforsker denne podcast, der er blevet til i samarbejde mellem Teknologipagten, Aalborg Universitet og Altinget.

 

Lyt med her.

Hvert år uddeler Teknologipagten midler til evaluering af projekter, der arbejder med STEM-fremmende indsatser. Evalueringerne bidrager med viden om virkninger og succesfulde praksisser på STEM-området.

 

Læs evalueringsrapporterne herunder:

 

Evaluering af Åben Virksomheds indsats i folkeskolen

Evalueringen foretaget af Epinion dokumenterer effekten af Åben Virksomheds’ undervisningsforløb og præsenter identificerede potentialer for forbedring i indsatsen.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af Co-coders College

Evalueringen foretaget af Ineva afdækker dels virkningerne og virksomme elementer af Co-coders College’s kodningsworkshops for gymnasiepiger og dels mulighederne for at skalere projektet.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af High5girls

Evalueringen foretaget af Rambøll afdækker dels hvordan aktiviteter i High5Girls bidrager til at skabe en personlig og faglig forandring hos de deltagende piger dels hvordan High5Girls kan videreudvikle aktiviteter med henblik på at styrke elevernes udbytte over tid.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af Fremtidens unge EUX-klimahåndværkere

Evalueringen belyser i hvilken grad, hvordan og i hvilke omstændigheder EUX-oplevelsescenteret styrker 7.-brobygningselevers nysggerighed, læring og viden om klimateknologi, bæredygtighed og grøn omstilling

Læs rapporten her.

 

Evaluering af Byggeboxen

Evalueringen dokumenterer de virkninger Byggeboxen skaber for eleverne, præsenterer anbefalinger til udvikling af Byggeboxen som indsatstype og hvordan man baseret på denne indsats, kan få flere grundskoleelever til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af girls day in science

Evalueringen dokumenterer de virkninger Girls Day in Science skaber for de deltagende piger, kommer med anbefalinger til kvalificering af Girls Day in Science som indsats og præsenterer viden om hvordan man gennem indsatser for piger kan engagere dem i STEM-uddannelser og -karrierervalg.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af Matematikcenter

Evalueringen præsenterer virkningen af Matematikcenters lektiehjælp på elevers matematiske forståelse og anvendelse af matematik. Evalueringen præsenterer ligeledes en forandringsteori for Matematikcenter samt barrierer og drivkræfter for Matematikcenters indsatser, der guider videreudviklingen af organisationens arbejde.

Læs rapporten her.

 

crossingIT: Dybdeevaluering  - Didaktisk perspektivering og undervisererfaringer

Evalueringsrapporten omhandler en vurdering af projektets faglige resultater såvel som erfaringer fra de involverede skoler.

Læs rapporten her.

 

Tilbage i STEM-pipelinen - En formativ evaluering af projektet Kompetencetilpasningsforløbet

Den formative evalueringsrapport undersøger muligheder og barrierer i forhold til at rekruttere og fastholde projektets målgruppe på STEM-uddannelser i Region Sjælland.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af Universitarium - med fokus på udstillingens unikke kendetegn

En brugercentreret evaluering af de besøgendes oplevelse af Universitarium, som er et sommereksperimentarium for børn, unge og deres familier.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af Science Festival i Lyngby-Taarbæk Kommune

Evalueringen undersøger lærernes oplevelser af Science Festival 2019 og motivationen for at indgå i skole-virksomhedssamarbejde. Evalueringen giver viden om, hvad der fungerer godt ved Science Festival, og hvad der kan fungere bedre med afsæt i lærernes oplevelser.

Læs rapporten her.

 

Klubben under Luppen  - En evaluering af Videnskabsklubbens forløb 2019

Evalu­eringen samler deltagernes erfaringer, motivati­on og oplevelser fra Videnskabsklubbens forløb samt producerer viden, der kan informere og kvalificere den fortsatte udvikling af Videnskabsklubbens aktiviteter.

Læs rapporten her.

Fyrtårnsprojekterne skal fungere som rollemodeller for både nuværende og fremtidige STEM-projekter inden for både STEM-uddannelse og -opkvalificering. Derfor er der også stor diversitet blandt de ni udvalgte, så flest mulige STEM-projekter kan finde inspiration fra de udvalgte projekter og trække på deres erfaringer og viden.

 

Hvis du gerne vil vide mere om de enkelte fyrtårnsprojekter og få del i deres konkrete erfaringer og gode råd, så klik ind på dem herunder og få mulighed for både at læse, lytte og se dig klogere på hvert projekt.

 

”En ny verden starter her” er en forældrerettet STEM-kampagne på sociale medier

 

Teknologipagten har sammen med Primetime udviklet STEM-kampagnen ”En ny verden starter her”, der gik i luften i maj 2020. Formålet med kampagnen var at udbrede viden om STEM-uddannelserne, aflive myter om piger og deres kompetencer og interesser samt at forklare forældre og deres store børn, at vejen til en bedre verden starter med STEM.

 

Kampagnen var målrettet forældre til børn i udskolingen, fordi vi med en større kortlægning konstaterede, at der sjældent tales til forældrene, selv om vi ved, at de er afgørende for deres børns valg af uddannelse og karriere. Men også fordi vi spurgte målgruppen og konstaterede et markant underskud af viden om STEM-uddannelserne og dermed mulighederne med en STEM-baggrund.

 

”En ny verden starter her”-kampagnen bestod af et kampagnesite, film og animationer, som blev annonceret på Teknologipagtens sociale medier, samt en målrettet presseindsats.

 

Se kampagnesitet og bliv klogere på STEM her.

 

Se vores kampagnevideo herunder:

Techie er vores gratis avis om teknologi, matematik, videnskab og natur i børnehøjde

 

Teknologipagten udgiver avisen Techie sammen med Teknologiens Mediehus og IDA. Avisen er målrettet børn på grundskolens mellemtrin, og den er derfor udviklet med skelen til de vidensområder, der indgår i undervisningen i folkeskolens 4.-6. klasse.

 

Techie rammer derfor et utal af emner inden for it, universet, miljø, vandkredsløb, kemi, fysiologi og meget mere. Det er helt bevidst, fordi avisen er tænkt som et inspirerende supplement til undervisningen.

 

Techie er udviklet i samarbejde med de unge i målgruppen, fordi den netop er tænkt som en ny indgangsportal til en verden af læring, sjov og oplevelser. Avisen er ikke kun skrevne ord. Du finder også et hav af QR-koder, der leder videre til YouTubere med fokus på teknologi, opskrifter på sjove byggeprojekter og videoer produceret specifikt til Techie. Se videoerne her.

 

Se mere om avisen i videoen herunder, der tager udgangspunkt i anden udgave af avisen der udkom i 2021. 

 

Bestil Techie i hele klassesæt ved at skrive til techie@ing.dk eller ved at tilgå den digitale fokusside her.

Techie #3 Læs hele avisen her.

 

Download opslag fra 2022 udgaven af avisen her: EkspeditionerSkærmmyterUnge ForskereMillioner af arterØjetFantastiske arterMad med mere og Mikrober og mikroskoper.

 

Læs evalueringen af Techie #3. En rapport der dykker ned i brugernes oplevelse af avisen.

 

Techie #2 Læs hele avisen her.

 

Download opslag fra 2021 udgaven af avisen her: Fremtidens huseMars 1& 2Kød uden kød 1& 2Opfindelser 1& 2 og HackerSuperdyr.

 

Techie #1 Læs hele avisen her.

 

Download opslag fra 2020 udgaven af avisen her: HjernenKreativt genbrugMad & kemiAugmented RealityØrkenen spreder sig og Virtuelle hjælpere.

 

 

Teksperimentet er Teknologipagtens digitale undervisningsmateriale, som har fokus på at introducere elever på grundskolens mellemtrin for nye teknologier, de kan bruge til kreativ problemløsning

 

På Teksperimentets hjemmeside kan man finde undervisningsforløb med videoer, udfordringer fra virkeligheden i form af missioner og ressourcer til lærerne. Materialet er inddelt i tre niveauer grønt, gult og rødt, så lærere og elever uanset erfaring og kendskab til teknologierne kan gå i gang. Hovedparten af materialet er videobåret, hvilket sætter læreren fri til i højere grad at kunne støtte eleverne på deres individuelle niveau.

 

Hvert forløb strækker sig over fire dage, og der bygges løbende kompetencer på med Micro:bit, Micro:bit Tinker Kit, MakeyMakey, Minecraft: Education Edition og i programmet Scratch. Alle forløb inddrager forskellige missioner, som eleverne skal finde forskellige løsninger til.

 

Teksperimentet er gratis tilgængeligt her.

 

Teksperimentet er et supplement til Børne- og Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning. Den nye faglighed har fokus på at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af øget digitalisering. Fagligheden består af fire kompetenceområder: digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. De tre sidstnævnte vil være gennemgående for Teksperimentet.

 

Kommuner kan søge støttemidler til Teksperimentet

 

Teksperimentet har været i gang i knap to skoleår, og over 2200 elever i mellemtrinsklasserne og 100 lærere har med Teknologpagtens midler afprøvet undervisningsmaterialet i Vejen, Herning, Guldborgsund, Middelfart, Odense, Høje-Taastrup og Furesø Kommune.

 

For at nye kommuner og skoler kan komme bedst muligt i gang med at arbejde med Teksperimentet, har Teknologipagten lavet en ansøgningsrunde, hvor interesserede kommuner kan søge om støtte til at opkvalificere ressourcepersoner og lærere, indkøbe teknologi, skabe kontakt til og inddrage det lokale erhvervsliv samt udbrede det til flest mulige mellemtrinsklasser i kommunen.

 

Det er muligt for interesserede kommuner at søge mellem 200.000 og 500.000 kroner i støtte fra Teknologipagten.

 

Læs evalueringen for skoleåret 2021 – 2022 her.

 

Læs evalueringen fra 2020 af Teksperimentet her.

 

Læs evalueringen fra 2019 af Teksperimentet her.

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning.

 

Teknologipagtens TechTips - Teaching er målrettet lærere i grundskolen. Her får de tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning.

 

 

Se videoerne her:

 

Teknologipagtens TechTips - Teaching #1: Tag Teknologien med i naturen

I denne video bliver du præsenteret for brugen af Snapchat i feltarbejdet i biologi.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #2: Bring Microsoft Teams ind i undervisningen

I denne video bliver du præsenteret for brugen af Microsoft Teams i undervisningen.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #3: Tag til Mars med videofortællinger

I denne video bliver du præsenteret for brugen af historiefortælling, iscenesættelse og video i den online undervisning, men også hvordan det kan bruges i den fysiske undervisning.

Teknologipagtens TechTips - Teaching #4: Sæt elevernes kreativitet fri med teknologi

I denne video bliver du præsenteret for, hvordan læringsteknologier kan være med til at sætte elevernes kreativitet fri.

Hvert år udgiver Teknologipagten en årsrapport. Rapporten gør status over, hvor langt Teknologipagtens parter er nået med at indfri pagtens målsætninger. Der kigges fremad og redegøres for nogle af de mange aktiviteter, der allerede er planlagt i det kommende år. Forhåbentligt kan årsrapporten inspirere endnu flere til at støtte op om arbejdet og melde sig ind i Teknologipagten.

Rapporterne giver en status på pagtens målsætninger, resultater og aktiviteter i det givne år, og de ser frem mod arbejdet i det efterfølgende år.

 

Årsrapport 2021

 

Årsrapport 2020

 

Årsrapport 2019

 

Årsrapport 2018