Viden

Teknologipagten producerer og bidrager til at få produceret viden om, hvordan vi styrker STEM i Danmark. Den viden, som Teknologipagten producerer, er hovedsageligt anvendelsesorienteret og kommer med inspiration, idéer og anbefalinger til, hvordan man kan styrke STEM-fremmende indsatser. Vi udgiver viden i flere forskellige formater for eksempel i form af rapporter, podcast og video. Bliv klogere i vores publikationer nedenfor.

I andet halvår af 2021 har Teknologipagten arbejdet med temaindsatsen ’Opkvalificering til grøn omstilling i SMV'erne’.

 

Find vores vidensartikler her.

 

Lyt til podcastafsnittet: Business casen i grøn omstilling: Sådan skaber klimaindsatsen forretningsmæssig værdi.

 

Se vores webinarer:

 

I første halvår af 2021 har Teknologipagten arbejdet med temaindsatsen ’Inspirerende STEM-undervisning for alle’. Tæt ved 180 repræsentanter fra mere end 100 forskellige organisationer har taget del i temaindsatsen.

 

Teknologipagten har omsat den viden og de erfaringer, der er blevet delt gennem indsatsen, og udgivet et inspirationskatalog med konkrete anbefalinger til inspiration for fremtidige indsatser og projekter.

 

Download inspirationskataloget her.

 

Læs inspirationskataloget online her.

 

Lyt til vores podcast her.

Det er et strategisk indsatsområde for Teknologipagten at få flere piger og kvinder til at interessere sig for og uddanne sig inden for STEM, da kun en tredjedel af de studerende på STEM-uddannelserne er kvinder, og denne kønsopdeling er stort set uændret gennem de seneste 10 år.

 

Teknologipagten afholdt derfor i juni 2020 et virtuelt symposium med fokus på unge kvinder og STEM, hvor mere end 130 af de centrale aktører på STEM-området deltog.

 

På baggrund af symposiet har Teknologipagten lavet rapporten Unge kvinder og STEM, der giver adgang til ny viden, som sætter spot på både udfordringer og mulige løsninger til at få flere kvinder til at vælge STEM.

 

Læs rapporten her.

 

Lyt til vores podcast her.

 

Læs også Teknologipagtens faktaark fra januar 2019 med forskningsviden på området:

 

Partnerskaber mellem skoler og virksomheder er én af nøglerne til at øge STEM-begejstring hos fremtidige generationer. Men et succesfuldt partnerskab mellem skoler og virksomheder kan være svært at administrere, når partnerne indgår i samarbejdet med forskellige ønsker og behov.

 

I november 2019 afholdt Teknologipagten et symposium om skole-virksomhedssamarbejde, hvor projektejere med indmeldte projekter i Teknologipagten samt andre eksperter og praktikere med relevant viden og erfaringer vedrørende skole-virksomhedssamarbejde deltog.

 

På baggrund af symposiet har Teknologipagten lavet et notat, der beskriver de forskellige aktørers indgang til skole-virksomhedssamarbejdet.

 

Læs notatet her.

Teknologipagten afholdt i september 2020 et virtuelt symposium med deltagelse fra en lang række centrale aktører, som hver dag arbejder med enten at designe STEM-uddannelser eller at tiltrække de unge til STEM-uddannelserne.

 

På baggrund af symposiet har Teknologipagten lavet rapporten Grøn omstilling – vejen til flere kandidater inden for STEM?, der giver adgang til anbefalinger, ny viden og podcast, som sætter spot på, hvordan vi kan bruge grøn omstilling til både at tiltrække og fastholde de unge på STEM-uddannelserne.

 

Læs rapporten her.

 

Lyt til vores podcast her.

SMV’erne sakker bagud på digitaliseringen. Teknologipagten afholdt derfor i august 2020 et virtuelt symposium med deltagelse fra praktikere og eksperter, som på forskellig vis beskæftiger sig med digital opkvalificering af SMV’erne.

 

På baggrund af alle diskussionerne har Teknologipagten udgivet rapporten Digital opkvalificering i SMV’erne, hvor du får adgang til ny viden, anbefalinger og en række videoer.

 

Rapporten er lavet som et interaktivt magasinformat, hvor du kan klikke dig rundt i alle anbefalinger og åbne videoer og andet materiale direkte i magasinet.

 

Læs rapporten her.

Læs Teknologipagtens faktaark fra januar 2019 med forskningsviden på området:

Teknologipagten indsamler løbende viden og praksiserfaringer fra STEM-projekter for at understøtte nuværende og fremtidige indsatser på STEM-området. Den viden, som vi har indsamlet fra 2018-2020, har vi samlet i en erfaringsopsamlingsrapport.

 

Rapporten er en systematisk opsamling af erfaringer fra både indmeldte projekter i Teknologipagten, projekter, der har fået midler af Teknologipagten, eksterne evalueringer af udvalgte projekter samt Teknologipagtsekretariatets indsatser fra 2018 - 2020.

 

Den viden, vi har indsamlet om STEM og målgruppen, praksiserfaringer fra projektudførsel og målte effekter af indsats, har vi omskrevet til generelle anbefalinger og opmærksomhedspunkter fordelt på en række indsatsområder.

 

Læs erfaringsopsamlingsrapporten her.

Innovation kræver at der kommer STEM-kompetencer i anvendelse i de danske virksomheder. Det er kompetencer inden naturvidenskab, teknologi, ingeniørfag og matematik og de er essentielle for at sikre eksempelvis den grønne omstilling eller digitalisering.

 

Men at bryde gamle vaner er svært uanset branche, så hvordan lykkedes vi med omstillingen og hvilke gode danske eksempler findes der allerede? Det udforsker denne podcast, der er blevet til i samarbejde mellem Teknologipagten, Aalborg Universitet og Altinget.

 

Lyt med her.

Hvert år uddeler Teknologipagten midler til evaluering af projekter, der arbejder med STEM-fremmende indsatser. Evalueringerne bidrager med viden om virkninger og succesfulde praksisser på STEM-området.

 

Læs evalueringsrapporterne herunder:

 

crossingIT: Dybdeevaluering  - Didaktisk perspektivering og undervisererfaringer

Evalueringsrapporten omhandler en vurdering af projektets faglige resultater såvel som erfaringer fra de involverede skoler.

Læs rapporten her.

 

Tilbage i STEM-pipelinen - En formativ evaluering af projektet Kompetencetilpasningsforløbet

Den formative evalueringsrapport undersøger muligheder og barrierer i forhold til at rekruttere og fastholde projektets målgruppe på STEM-uddannelser i Region Sjælland.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af Universitarium - med fokus på udstillingens unikke kendetegn

En brugercentreret evaluering af de besøgendes oplevelse af Universitarium, som er et sommereksperimentarium for børn, unge og deres familier.

Læs rapporten her.

 

Evaluering af Science Festival i Lyngby-Taarbæk Kommune

Evalueringen undersøger lærernes oplevelser af Science Festival 2019 og motivationen for at indgå i skole-virksomhedssamarbejde. Evalueringen giver viden om, hvad der fungerer godt ved Science Festival, og hvad der kan fungere bedre med afsæt i lærernes oplevelser.

Læs rapporten her.

 

Klubben under Luppen  - En evaluering af Videnskabsklubbens forløb 2019

Evalu­eringen samler deltagernes erfaringer, motivati­on og oplevelser fra Videnskabsklubbens forløb samt producerer viden, der kan informere og kvalificere den fortsatte udvikling af Videnskabsklubbens aktiviteter.

Læs rapporten her.