Thomas Damkjær Petersen (IDA)

Thomas Damkjær Petersen, 63 år, er formand for Ingeniørforeningen, IDAs 111.000 medlemmer. Han stiftede i 2016 SIRI-Kommissionen med Ida Auken, der undersøger de nye teknologiers indflydelse på samfundet og vores politikker. Han er også formand for den teknologiske alliance Engineer the future, der med mere end 50 partnere søger at øge image og optag for de naturvidenskabelige uddannelser. Han har været formand for IDA siden 2016. Inden da var han medlem af Hovedbestyrelsen i seks år og offentlig forhandlingsleder samme sted gennem mange år. Thomas Damkjær Petersen er uddannet civilingeniør, DTU (By- og trafikplanlægning). Før formandsposten i IDA var han trafikplanlægger og projektleder i Movia. Tidligere formand for Skole og Forældre fra 1998-2008 og næstformand i Plejefamiliernes Landsforening (2002-2013).