Lauritz Rønn (Dansk Erhverv)

Laurits Rønn er direktør i Dansk Erhverv. De seneste 10 år har Laurits Rønn haft ansvar for arbejdsgiverområdet herunder organisationens landsdækkende og virksomhedstilknyttede overenskomster. Det kombinerer han med fokus på ansættelsesret, arbejdskraft, arbejdsmiljø samt den generelle og brancherettede erhvervspolitik. Efter studentereksamen fra Lemvig Gymnasium i 1983 læste Laurits Rønn jura på Københavns Universitet og fik sin kandidateksamen i 1991. Senere fik han advokatbestalling og kom til Dansk Arbejdsgiverforening. I 1998 fortsatte Laurits Rønn karrieren som advokat i Dansk Handel & Service, som senere blev en del af Dansk Erhverv. Siden 2010 har han været medlem af bestyrelsen i Dansk Arbejdsgiverforening og fra 2012 også af bestyrelsen for PFA