Direktion

CEO
28 75 41 91

Beskrivelse:

Christian har en ph.d. i Corporate Venturing fra CBS og Babson College i USA. Han har tidligere arbejdet som CEO for Øresund Entrepreneurship Academy, har deltaget i opstart af flere organisationer og besidder i dag en række tillidsposter i ind- og udland. Som CEO arbejder Christian på at fremme den entreprenørielle dagsorden overfor politikere og meningsdannere, samt sikre Fondens tætte samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
Direktionssekretær
65 45 24 66 / 40 32 99 90

Beskrivelse:

Dorte har mere end 20 års erfaring som direktionssekretær i private virksomheder i ind- og udland. I Teknologipagten arbejder Dorte primært som direktionssekretær for den administrerende direktør, bestyrelsen og repræsentantskabet.

Sekretariat

Økonomichef
20 80 14 02

Beskrivelse:

Leif er oprindeligt uddannet inden for IT med fortid som bl.a. IT-chef. Leif har dog gennem de sidste 14 år været økonomichef/økonomiansvarlig i flere firmaer. Leif har det overordnede ansvar forTeknologipagtens regnskab og økonomiske rapportering.
Projektadministrator

65 45 24 65

Beskrivelse:

Mette er uddannet cand.mag. og er desuden bibliotekar. Ved Teknologipagten administrerer Mette uddelingerne af puljemidler og sørger for den administrative side af projektbevillingerne; fra ansøgningen er modtaget til projektet afsluttes. Kontakt Mette, hvis du har spørgsmål vedr. projektstøtte, deadlines i forbindelse med puljemidler el.lign. (Vigtigt: Hvis du vil høre mere om Teknologipagten skal du kontakte Mira Borggreen på mira@ffe-ye.dk eller 31402869)
Bogholder
65 45 24 69

Beskrivelse:

Anne er uddannet regnskabsassistent og har tidligere arbejdet i en landboforening i en længere årrække. Anne står blandt andet for bogføring, fakturering, løn, ferie og indkøb til hele kontoret.

Kommunikation

Kommunikations- og pressechef
91 37 31 10

Beskrivelse:

Sigurd har arbejdet med iværksætteri og entreprenørskab på mange leder og kanter. Både som chef for iværksætterområdet i Dansk Erhverv, medstifter- og næstformand i Dansk Crowdfunding Forening og bestyrelsesmedlem i den erhvervsdrivende fond Motorfabrikken Marstal. Sigurd har en kandidat i politisk kommunikation og ledelse fra CBS.
Relations-manager
31 49 81 88

Beskrivelse:

Kasper er uddannet i Medieproduktion og Ledelse fra Danmarks Medie- og journalisthøjskole. Kasper har erfaringer fra selvstændig virksomhed i reklamebranchen og som ansat i bl.a. JP/Politikens Hus og hos KEA - Københavns Erhvervsakademi. Som Relation Manager hos Teknologipagten er Kasper matchmakeren, der får mennesker til at mødes, og ham der bringer nye virksomheder, organisationer og uddannelser ind i Teknologipagten.
Art-director og IT-konsulent
36 99 05 06

Beskrivelse:

Niels er uddannelse indenfor Experience design & Advanced technology Integration, og har flere års erfaring i reklamebranchen som AD’er. Han er certificeret Projektleder med fokus som SCRUM-Master & Product Owner. Og har desuden certificeringer i udviklingsplatforme og framework som Umbraco, Vue.JS, Angular.js, og Ionic m.fl. Hos Teknologipagten har Niels ansvaret for corporate branding, konceptudvikling, systemudvikling og medieintegration.

Grundskole & ungdomsuddannelser

Uddannelseskonsulent
31601897

Beskrivelse:

Cecilie er uddannet lærer og cand.pæd.it fra Aarhus Universitet. Som underviser i folkeskolen samt udviklingskonsulent hos VUC Syd har Cecilie haft særligt fokus på skoleudvikling, stilladsering af læring med teknologi samt kreative læreprocesser. I Teknologipagten har Cecilie det primære ansvar for at sikre et øget fokus på kompetencer inden for teknologi, digitalisering og STEM i skoler og på ungdomsuddannelser.

Forskning, Analyse & Videregående uddannelser

Analytiker
23281675

Beskrivelse:

Caroline er uddannet cand.merc fra Syddansk Universitet i Odense. Som analytiker ved Teknologipagten har Caroline det primære ansvar for analyser og effektmålinger i forbindelse med Teknologipagten. Heriblandt står Caroline for at udarbejde og opdatere nøgletalspublikationer og andre årlige publikationer omkring Teknologipagtens partnerskaber og projekter.