Teknologipagterklæring

Alle deltagere i Teknologipagten underskriver en Teknologipagterklæring, hvori sætter deres underskrift på, at de sammen med Teknologipagtens andre samarbejdspartnere vil arbejde for at styrke kompetencerne i samfundet til en teknologisk og digital fremtid.

En Teknologipagterklæring forpligter underskriverne på, at de skal: 

 

1. Understøtte vækst og velstand ved, at virksomheder kan ansætte den arbejdskraft, de har brug for til at anvende eller udvikle ny teknologi og digi­tale løsninger til nye produkter og forretningsudvikling - og hjælpe borgerne med at opnå kompetencerne til at deltage i og være med til at udvikle fremtidens digitale samfund.

 

2. Understøtte en fælles indsats ved at drive eller understøtte projekter, der skal få flere til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM – enten som erhvervsuddannet, på de videregående uddannelser eller via efteruddannelse – og arbejde med STEM.

 

3. Evaluere og dele erfaringer fra egne projekter, så succes­fulde projekter kan udbredes og nye projekter udvikles og sprede kendskabet til Teknologipagten og få flere engageret i at deltage.