Teknologipagtens deltagere

Teknologipagten består af en lang række samarbejdspartnere.

Regeringen
Erhvervsministeren, undervisningsministe­ren, uddannelses­- og forskningsministeren og beskæftigelsesministeren følger på regeringens vegne Teknologipagten. Regeringen vil i sit arbejde holde fokus på Teknologipag­ten og understøttelse af dens målsætninger.

Rådet
Der er nedsat et TeknologipagtRåd med per­soner fra erhvervslivet, uddannelsesområ­det og ministerier. Rådet tager stilling til mu­lige tiltag for at videreudvikle og udbrede Teknologipagten i samarbejde med Tekno­logipagtens deltagere og sekretariatet for Teknologipagten. Læs mere om rådet og mød rådets medlemmer her.

Ambassadører
En række virksomheder, uddannelsesinsti­tutioner, organisationer mv. har forpligtet sig som ambassadør for Teknologipagten og bi­drager til at udbrede kendskabet til Tekno­logipagten og fortællingen om STEM for at få flere engageret i arbejdet. 


Partnere
En række virksomheder, uddannelsesinsti­tutioner, organisationer mv. har forpligtet sig på at igangsætte, finansiere og drive egne projekter, som fremmer Teknologipagtens formål. Projektpartnerne indgår løbende i erfaringsudveksling og videreudvikling sam­men med andre i Teknologipagten. Mød Teknologipagtens partnere her.