20 jun 2019  /  Pagt

Teksperimentet går i luften

Teksperimentets hjemmeside er gået i luften, og dermed åbner Teknologipagten op for adgangen til et helt nyt og gratis undervisningsmaterialefor folkeskolens mellemtrin med fokus på teknologi, programmering og udfordringer fra virkeligheden.

Teksperimentet er Teknologipagtens nye undervisningsmateriale. Formålet med Teksperimentet er at understøtte mellemtrinselevers nysgerrighed og eksperimenterende adfærd i mødet med teknologi.

 

”Det er vores mål, at Teksperimentet bliver en naturlig del af den daglige undervisning, så både elever og lærere udvikler basale teknologiske kompetencer med hjælp fra videoer, vejledninger og øvelser. I Teksperimentet bliver teknologien bragt helt tæt på eleverne, så de ikke bare kan anvende teknologi, men også lærer at forholde sig kritisk til den og blive skabere med den. Eleverne skal arbejde med konkrete problemstillinger til gavn for samfundet på lokalt, nationalt eller globalt plan,” siger Cecilie Copeland Beksgaard, der er projektleder for Teksperimentet og uddannelseskonsulent i Teknologipagten.

 

Gratis for alle

Teksperimentets nye hjemmeside, der er gratis at tilgå, indeholder undervisningsforløb med videoer, virkelighedsnære missioner og ressourcer til læreren. Materialet er inddelt i tre niveauer, grønt, gult og rødt, så lærere og elever uanset erfaring og kendskab til teknologierne kan gå i gang.

 

Hvert forløb strækker sig over fire dage, og der bygges løbende kompetencer på med Micro:bit, Micro:bit Tinker Kit, MakeyMakey og i programmet Scratch. Alle forløb inddrager forskellige udfordringer fra virkeligheden i form af missioner, som eleverne skal findeforskellige løsninger på.

 

Teksperimentets ophav

Teksperimentet er del af Teknologipagten. Teknologipagten er sat i verden for at sætte fokus på og styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer, så alle kan tage aktivt del i fremtiden. Målet er, at Danmark kan udnytte og udvikle de teknologiske og digitale muligheder så effektivt og klogt som muligt til gavn for samfund, økonomi, erhvervsliv og den enkelte dansker.

 

I marts blev Herning, Middelfart, Furesø og Høje Taastrup Kommuner udvalgt til at rulle Teksperimentet ud på deres kommuneskoler med støtte fra Teknologipagten. Formålet er at inddrage kommunernes erfaringer og viden indenfor STEM, kodning og programmering. Derfor er der også både teknologiske nybegyndere og erfarne blandt de udvalgte kommuner.

 

Tak for en kæmpemæssig indsats og et fremragende stykke arbejde ifm. udvikling af Teksperimentet, Edu-C, Kindsholm Productions & Asap Design.

 

Find Teksperimentet på www.teksperimentet.dk