25 mar 2020

Teknologipagten udskyder deadline for udbud pga. COVID-19

Teknologipagten annoncerede tidligere på året et udbud for kommuner med interesse for at komme i gang med at bruge det interaktive undervisningsmateriale, Teksperimentet. Deadline for ansøgninger skydes indtil den 20. april på grund af COVID-19-udbruddet i Danmark.

COVID-19-epidemiens indtog i Danmark har sat landet på den anden ende. De fleste offentligt ansatte er sendt hjem. Dem, der kan, arbejder hjemmefra.

 

Teknologipagten ønsker, at flest muligt får lejlighed til at søge de udbudte midler til at udbrede det interaktive undervisningsmateriale, Teksperimentet, i nye kommuner.

 

Og lige nu gør den noget aparte situation med COVID-19, hjemmearbejde og for mange også hjemmeskole det mere end svært at skabe rum til at skrive og sende en ansøgning.

 

Teknologipagten ser derfor ingen anden udvej end at tilpasse sig den nye virkelighed med COVID-19-epidemi og deraf følgende udfordringer for de planer, mange af os har haft i denne tid.

 

forbindelse med COVID-19 og regeringens forlængelse af skolelukningen har Teknologipagten derfor valgt at udsætte ansøgningsfristen til den 20. april kl. 23.59.

 

FAKTA OM TEKSPERIMENTET

Teknologipagten har udviklet Teksperimentet som et bud på en måde at skabe begejstring og glæde hos eleverne gennem kreativ problemløsning med teknologi. Teksperimentet er gratis tilgængeligt på www.teksperimentet.dk. Teknologier som fx Micro:bit eller MakeyMakey skal dog anskaffes, mens Scratch kan bruges gratis.

 

I efteråret 2019 blev Teksperimentet rullet ud til 1600 elever på skoler i fire pionérkommuner, og i 2020 er planen at nå endnu længere ud, så flest muligt i mellemtrinsklasserne på de danske grundskoler får muligheden for at arbejde med teknologi og kreativ problemløsning, som Teksperimentet lægger op til.

 

For at sikre, at nye kommuner og skoler har det bedst tænkelige grundlag for at komme i gang med at arbejde med Teksperimentet, laver Teknologipagten hermed et udbud, hvor interesserede kommuner kan søge om støtte til at opkvalificere ressourcepersoner og lærere, indkøbe teknologi, skabe kontakt til og inddrage det lokale erhvervsliv samt udbrede det til flest mulige mellemtrinsklasser i kommunen.

 

Interesserede kommuner kan søge mellem 200.000 og 500.000 kr. i støtte fra Teknologipagten. For de nærmere regler for udbuddet og de kriterier, som udbudsmidlerne uddeles ud fra, kan man med fordel konsultere følgende udbudsside: https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/oversigt-over-midler/aktuelt/teksperimentet-2020.