18 jan 2019

Teknologipagten udgiver tre faktaark om unges uddannelsesvalg og STEM

Flere piger skal tage en STEM-uddannelse og flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse med fokus på STEM. Det er to af Teknologipagtens fokusområder, men hvad siger forskningen om unges uddannelsesvalg, og hvad motiverer de unges valg? Det giver tre nye faktaark fra Teknologpagtens videnscenter nu svar på.

Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte, så alle kan deltage i og være med til at udvikle samfundet i en teknisk og digital retning.

Opgaven går ud på at få flere til at interessere sig for og uddanne sig inden for de såkaldte STEM-uddannelser - som står for Science, Technology, Engineering og Math - og få flere til at arbejde med kompetencerne i praksis. Derudover har TeknologipagtRådet besluttet, at Teknologipagten har et særligt fokus på at få flere piger til at vælge STEM uddannelser og på, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse.

Ny viden om STEM
Der er allerede mange initiativer og projekter i Teknologipagten og rundt omkring i Danmark, der arbejder på at udvikle og skabe bæredygtige aktiviteter, der sikrer disse formål.

Men hvilken forskningsviden er der i dag om unges valg af STEM uddannelser og specifikt omkring deres valg af erhvervsuddannelser? Og hvad ved vi om pigers motivation for valg af STEM-uddannelser?

Det er, ifølge Pernille Berg, Chef for Forskning og Analyse i Teknologipagten, vigtigt at få svar på. Derfor udgiver Teknologipagten nu tre faktaark.

1. Hvad motiverer piger til at vælge STEM-uddannelser?

På tværs af de nordiske lande er der mærkbar forskel på drenge og pigers valg af uddannelse. Det viser sig ved, at markant færre piger end drenge uddanner sig inden for STEM-fagene. Dog er der flere faktorer, der kan påvirke pigers motivation i positiv retning til at vælge STEM-uddannelser. Litteraturen peger blandt andet på, at motivationsfaktorer som kvindelige rollemodeller inden for STEM-fag, afspejling af STEM i identitetsdannelsen, interesse og troen på egne evner samt forældrenes opbakning er afgørende for pigers valg af en STEM-uddannelse. Læs hele faktaarket her.

2. Hvad og hvordan motiveres piger til deres uddannelsesvalg?

Pigers uddannelsesvalg er styret af komplekse individuelle og sociale mekanismer og logikker. Generelt kan det siges, at pigernes orienteringer mod uddannelsessystemet blandt andet motiveres af fremtidsmuligheder, kvindedominerede fag og konkurrenceudsatte uddannelser. Læs hele faktaarket her.

3. Hvad motiverer flere unge til at vælge erhvervsuddannelser med fokus på STEM?

Forældre, fremtidsmuligheder, kendskab til praktiske fag og vejledningsaktiviteter spiller en central rolle for unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Den udvalgte litteratur fokuserer primært på, hvad der motiverer unge til at vælge en erhvervsuddannelse generelt set. Læs hele faktaarket her.