16 mar 2020

Teknologipagten udgiver tech-avis til grundskoleelever sammen med Teknologiens Mediehus

90.000 eksemplarer af ny tech-avis skal få elever i grundskolen til at interessere sig for teknologi, matematik og naturvidenskab. Avisen distribueres i to klassesæt til samtlige danske grundskoler.

Ny avis skal skabe begejstring for teknologi, matematik og naturvidenskab på de danske grundskoler.

Avisen skal sendes ud til alle danske grundskoler, hvor målet er, at den kan være med til gøre tekniske, digitale, naturvidenskabelige og matematiske kompetencer både håndgribelige og interessante, så endnu flere i fremtiden vælger at uddanne sig inden for og beskæftige sig med de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

 

Teknologipagten er medudgiver sammen med Teknologiens Mediehus, som tager ejerskab over den redaktionelle udgivelsesproces fra idé til færdigt produkt med det fælles mål for øje at vække de unges appetit for STEM-fagene. IDA og Engineer the Future har derudover også støttet projektet økonomisk.

 

Samarbejdet med netop Teknologiens Mediehus glæder Christian Vintergaard, direktør for Teknologipagten.

 

“Vi har ledt efter den helt rigtige partner til at lave en stærk journalistisk udgivelse, der på en ny og spændende måde sætter fokus på og skaber begejstring om de STEM-kompetencer, som det danske samfund og erhvervsliv skriger på”, siger han.

 

På den anden side af bordet har det fra start lignet en optimal case for Teknologiens Mediehus, forklarer udviklingsdirektør Mette Vindfeld Rosendahl.

 

“Vi har længe gerne ville formidle vores journalistiske fokus til børn og unge, fordi det er så vigtigt, at vi får flere af dem til at vælge en teknologisk eller naturvidenskabelig uddannelse så de kan være med til at løse de udfordringer, vores samfund står over for. Med Teknologipagten i ryggen kan vi med engagerende, sjovt og nytænkende indhold vise, at teknologi og naturvidenskab er en vigtig brik til at gøre verden til et bedre sted - noget som de fleste børn heldigvis brænder for at være med til. ”, siger hun.

 

Forhåbentlig den første i en række af udgivelser
Den nuværende plan sigter mod, at avisen, som endnu ikke har fået et endeligt navn, skal udgives i sensommeren 2020.

 

Samtidig vil den analoge avis sende børnene ind og se en række videoer, så de selv kan kaste sig ud i en række DIY-eksperimenter, som forhåbentlig kan være med til at pirre deres nysgerrighed.

 

Avisen er målrettet mod mellemtrinnet, hvor man forskningsmæssigt ved, at en stor del af eleverne mister interessen for STEM-fagene. Og det har været en vigtig del af samarbejdsaftalen, at indholdet er interessant og tilgængeligt for eleverne, uanset om de i forvejen finder emnerne interessante, og at de samtidig kan bruges direkte i matematik og natur og teknologi-undervisningen.

 

“Mellemtrinnet i grundskolen er en ekstremt vigtig gruppe at fange ind. Al forskning viser, at eleverne mister interessen for STEM et sted mellem 4. og 6. klasse. Vi er sat i verden for at få flere til at uddanne sig indenfor og interessere sig for STEM-fagene, og hvis vi kan gøre bare 10 procent mere interesserede i de her kompetencer, så vil det få stor betydning for vores fælles vækst og velstand i Danmark”, siger Christian Vintergaard.

 

På samme måde ser Teknologiens Mediehus et stort potentiale i at inspirere kommende generationer med vedkommende, relevant og stærk journalistik. Og så er målet, at det ikke blot skal være et enkelt dryp i 2020, men forhåbentligt en årligt tilbagevendende udgivelse fra Teknologiens Mediehus.

 

“Vi vil arbejde for at dette pilotprojekt bliver starten på et vedvarende medie, både fysisk og digitalt, og med både tekst og video. Vi er i god dialog med mange aktører, fordi vi håber på at et medie kan være et naturligt samlingspunkt om de mange initiativer, der er rundt omkring i landet for at formidle og engagere om STEM til børn. Samtidig ved vi, at vores nuværende læsere også er dybt engagerede i at bringe interessen for teknologi ind i en ny generation. Det giver vi dem et redskab til her”, siger Mette Vindfeld Rosendahl.

 

Fakta om Teknologipagten:
Teknologipagten er et fælles initiativ fra Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Formålet med pagten er at samle aktørerne på STEM-området, sætte fokus på manglen på danskere med STEM-kompetencer samt vise, hvordan forskellige projekter og aktører konkret arbejder med at løfte den fælles samfundsopgave.

 

Målet er på sigt at inspirere endnu flere danskere end i dag til at interesse sig for, arbejde med og uddanne sig inden for STEM-fagene. Helt konkret er målet, at der på 10 år skal uddannes 20 procent flere med STEM-kompetencer end i 2018, da Teknologipagten blev oprettet.

 

Fakta om Teknologiens Mediehus:
Teknologiens Mediehus er den største udgiver i Danmark af medier om teknologi og videnskab, herunder Ingeniøren, ing.dk og Version2. Vi producerer journalistik inden for alle områder af teknologi, ingeniørfag, it og naturvidenskab. Vore medier spænder over avis- og magasinproduktion, live events, messer, websites, nyhedsbreve og podcasts. Tilsammen råder vi over en række titler, der spænder fra overordnet dækning af teknologi målrettet en bred gruppe i samfundet til højt specialiseret formidling inden for nye teknologier og udvalgte brancher. Teknologiens Mediehus har derudover en jobplatform, Jobfinder, som formidler kontakt mellem virksomheder og kandidater. Platformen har særligt fokus på naturvidenskabelige kandidater, tekniske specialister og it-professionelle.

www.teknologiensmediehus.dk