04 okt 2018

Teknologipagten uddeler midler til kompetenceudvikling og inspirerende STEM-undervisning

Naturvidenskab, teknologi og digitalisering er i fokus, når Teknologipagten for første gang udbyder midler til projekter hos uddannelsesinstitutioner. Projekterne skal fokusere på kompetenceudvikling og inspirerende STEM-undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Har du eller din skole en god ide til, hvordan man får bedre kvalitet i naturvidenskabsundervisningen? Eller er du fra en kommune, der gerne vil skabe inspirerende undervisning og øge elevernes interesse for naturvidenskab, teknologi og digitale kompetencer – især for piger? Så kan du nu søge Teknologipagten om midler til projektet.

 

Projektmidlerne kan kun søges af grundskoler, ungdomsuddannelser og kommuner – og de uddeles i puljer af 100.000 kroner. Enkelte skoler og ungdomsuddannelser kan søge én pulje, og kommuner kan søge om flere puljer til større projekter, der omfatter flere skoler. Midlerne er de første, der bliver udbudt i regi af Teknologipagten.

 

Teknologipagten, der blev lanceret i april 2018, har til formål at styrke danskernes STEM-kompetencer. Formålet med pagten er, at flere skal interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job.

 

Kompetenceudvikling og inspirerende undervisning

Kompetenceudvikling af lærere skal indgå som et element i projekterne, og anskaffelse af undervisningsmaterialer og teknologier, som understøtter formålet, kan være en del af projektet. Midlerne kan dog ikke bruges til indkøb af PC’er, iPads og lignende, og de kan heller ikke benyttes til lejrskoler eller studieture.

 

I forbindelse med uddelingen af projektmidlerne vil Teknologipagten stille krav til blandt andet kreditering og afrapportering af projekternes opfyldelse - samt anvendelse af midlerne. Der stilles dog ingen særlige krav om medfinansiering.

 

Vær opmærksom på deadline


Ansøgningsskemaet
til de nye midler offentliggøres 4. oktober 2018 på Teknologipagtens hjemmeside. 

 

Ansøgningsfristen udløber den 15. november 2018. Teknologipagten vil indgå kontrakter med de godkendte projekter inden årsskiftet.

 

Læs mere og ansøg om midler her.