04 feb 2020

Teknologipagten støtter 10 kommunikationskampagner

Her er de 10 projekter og organisationer, som får støtte fra Teknologipagten til at få deres kommunikationskampagner endnu længere ud over rampen.

En del af Teknologipagtens arbejde går bl.a. ud på at være med til at maksimere den samlede indsats for at fortælle om vigtigheden af, at vi som samfund får flere til interessere sig for, arbejde med og uddanne sig inden for STEM-området.

 

Og én konkret måde at gøre det på er at få eksisterende kommunikationskampagner og -aktiviteter endnu længere ud over rampen ved at støtte selve eksekveringen af kampagnen med midler til fx målrettet annoncering eller fysisk kampagneaktivitet.

 

I 2019 lavede Teknologipagten derfor et udbud, som er mundet i, at i alt 10 projekter og partnere har fået støtte til konkrete kommunikationsinitiativer, som skal være med til at løfte den overordnede STEM-dagsorden.

 

Initiativerne er udvalgt ud fra følgende kriterier:

 • Fokus: Har kommunikationskampagnen et fokus, der understøtter Teknologipagtens vision og strategiske indsatsområder?
 • Udbredelse: I hvilken grad forventes midlerne at booste kommunikationskampagnen, så den opnår større reach, kendskabsgrad, impact eller øget interaktion?
 • Effektmåling: Hvordan har ansøgeren tænkt sig at måle effekten af et boost af kommunikationskampagnen med fokus på ovennævnte kriterier?

 

Vi glæder os til at følge, hvordan Teknologipagtens midler kan være med til at løfte den samlede kommunikationsindsats på STEM-området.

 

Følgende kommunikationsindsatser har fået tildelt midler i forbindelse med udbuddet:

 1. Astra – det nationale naturfagscenter tildeles midler til at booste en kommunikationskampagne, der skal få endnu flere til at interessere sig for at deltage i deres stort anlagte Science EXPO, som samtidig er kulminationen på Astras Unge Forskere-konkurrence.
 2. Above & Beyond tildeles midler til at booste deres kampagne ’Lead the Future’, som vil have endnu flere kvinder end i dag til at vælge en STEM-uddannelse og på sigt blive fremtidens ledere i erhvervslivet. Kampagnen er blandt andet baseret på events, hvor kvindelige rollemodeller besøger uddannelsesinstitutioner rundt om i landet,
 3. High5Girls tildeles midler til at booste en kommunikationskampagne, der skal øge kendskabet til non-profit organisationens arbejde med at inspirere unge kvinder i alderen 13-18 år til at interessere sig for STEM. Kampagnen skal samtidig øge rekrutteringen til organisationens hackathons rundt om i landet.
 4. Institut for datalogi på Aarhus Universitet tildeles midler til at booste kommunikationskampagnen ”Flere IT-specialister, tak!”, som har til formål at øge rekrutteringen til instituttets to uddannelser i datalogi og IT-produktudvikling.
 5. IT Vest – samarbejdende universiteter tildeles midler til at booste kampagnen ”Future People 3.0”, som vil have flere – og flere forskellige – unge til at tage første skridt mod at tage en IT-uddannelse på et af landets 8 universiteter.
 6. Naturvidenskabernes Hus tildeles midler til at booste sin kommunikationskampagne, der skal få flere lærere end i dag til at benytter tilbuddet om at deltage i faglige virksomhedsforløb og Girls Day in Science, som hører under projektet Tektanken hos Naturvidenskabernes Hus.
 7. Syddansk Erhvervsskole tildeles midler til at booste kommunikationskampagnen ”Hvem kan følge sin største interesse?”.  Kampagnen skal øge kendskabet til erhvervsuddannelserne blandt elever i udskolingen og deres forældre, så de forhåbentlig får appetit på at tage en erhvervsuddannelse.
 8. Sincera tildeles midler til at booste og udbrede kampagnen ”eHOOD” til flere kommuner. eHOOD har til formål at få udsatte unge i boligområder væk fra gaden og forhåbentlig på sigt omsætte deres interesse for gaming til at tage en uddannelse inden for IT eller på de IT-relaterede erhvervsuddannelser.
 9. Teach First Denmark tildeles midler til sin SCIENCE-strategi, som skal sikre flere dygtige STEM-lærere, som kan styrke elevernes læring i matematik og naturvidenskab på udsatte folkeskoler.
 10. Aalborg Universitet tildeles midler til at booste både den fysiske kampagneaktivitet i forbindelse med universitetets Universitariums-projekt, der er en gratis sommerferieaktivitet for børn og unge, som via rollemodeller og interaktive forsøg med særligt fokus på naturvidenskab og teknik skal være med til at øge de unges interesse for videnskab og forskning.