04 feb 2019

Teknologipagten lancerer Teksperimentet

Teknologipagten er klar med et helt nyt undervisningsmateriale til landets folkeskoler. Teksperimentet skal skabe begejstring og udvikle digitale kompetencer hos folkeskoleelever i natur- og teknologiundervisningen. Teksperimentet bliver tilgængeligt for alle fra maj 2019, men Teknologipagten åbner nu for en ansøgningsrunde for kommuner, der ønsker økonomisk støtte til gennemførelse af Teksperimentet i 2019.

”Vi skal ikke blot være brugere af teknologi. Vi skal også være dem, der former den,” sådan lød det fra undervisningsminister Merete Riisager, da hun præsenterede faget teknologiforståelse i januar 2018.

Nu lancerer Teknologipagten undervisningsmaterialet TekSperimentet, der netop skal sikre at elever og lærere kan udvikle basale teknologiske kompetencer, lære at programmere og forholde sig til teknologiske udfordringer i erhvervslivet.

Teksperimentet består af undervisningsforløb, cases, didaktiske rammer, videoer og vejledning, som bliver gjort tilgængelig for alle skoler via en ny hjemmeside fra maj 2019. Det er blevet til på baggrund af indhentede erfaringer fra projektet Coding Class, som IT-Branchen lancerede i 2016. Tanken er, at Teksperimentet tænkes ind i som en del af den daglige undervisning. Meget af materialet er videobåret, hvilket sætter læreren fri til i højere grad at kunne støtte eleverne på deres individuelle niveau.

- Formålet med Teksperimentet er, at det skal tænkes ind som en del af folkeskolens undervisning, så eleverne både lærer at udvikle teknologiske kompetencer i samspil med det nye teknologiforståelsesfag og at forholde sig kritisk til teknologi via konkrete problemstillinger og forme den frem for blot at bruge den til gavn på et lokalt, nationalt eller globalt plan, siger Cecilie Copeland Beksgaard, der er uddannelseskonsulent i Teknologipagten.

Søg midler til Teksperimentet 

Teksperimentet bliver tilgængelig for alle online fra maj 2019, men kommuner og skoler som ønsker at benytte undervisningsmateriale og forløb skal selv dække de omkostninger, det kræver i f.eks. timer og tilkøb af konsulentbistand.

I forbindelse med lanceringen af Teksperimentet uddeler Teknologipagten derfor midler til et mindre antal kommuner, så de kan dække deres udgifter til afviklingen af Teksperimentet i 2019.

Interesserede ansøgere kan søge mellem 600.000 – 1.000.000 kr. til gennemførelse af TekSperimentet. Ansøgnings- og budgetskema offentliggøres 4. februar 2019 på Teknologipagtens hjemmeside under ”Søg midler”.

Der er deadline for ansøgning 19. marts 2019 kl. 23.59 og modtagere af midler offentliggøres senest 12. april 2019.

Workshop om TekSperimentet

Kommuner, der modtager penge deltager i en uddannelsesworkshop i maj 2019, der introducerer og gennemgår Teksperimentets ressourcer og undervisningsforløb i et hands-on format. I uddannelsesworkshoppen vil der ligeledes gives gode råd og anbefalinger til inddragelse og samarbejde med lokalt erhvervsliv.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at skolerne i kommunen i forvejen har kendskab til at arbejde med kodning og programmering i natur/teknologi. Det vigtigste er, at motivationen og gejsten er til stede, og at skolens ledelse bakker op Teksperimentet.