04 sep 2020

Teknologi- og videnskabsavisen Techie skal skabe STEM-begejstring hos skolebørn

Techie er en avis om teknologi og videnskab i øjenhøjde. Avisen udgives af Teknologiens Mediehus med støtte fra Teknologipagten og IDA og sendes ud til 4.-6. klasser i hele landet. På billedet ses et af de mange spændende opslag fra Techie, som nu er på vej på gaden.

Kan man få superheltenes kræfter?

 

Hvad skal der til for, at vi kan bo på Mars?

 

Det er nogle af de spørgsmål, som teknologi- og videnskabsavisen Techie behandler i den første udgave af avisen, som til september sendes ud til til 4.-6.-klasser landet over.

 

Avisen er udgivet af Teknologiens Mediehus med støtte fra Teknologipagten og IDA. Og det er lidt af et hjertebarn, som Teknologiens Mediehus, der bl.a. står bag kendte udgivelser som Ingeniøren og Version2, nu sender på gaden.

 

”Vi er jo vant til at formidle komplekst og nørdet stof til brugere, som har en klar forudsætning for at forstå og sætte sig ind i vores stof. Men vi har aldrig prøvet at vende bøtten og formidle nogle af de samme emner til børn. Det har været en inspirerende og sjov rejse fra idé til færdigt produkt, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvordan det bliver brugt ude i virkeligheden”, siger Mette Vindfeld Rosendahl, udviklingsdirektør i Teknologiens Mediehus.

 

Inspirerende STEM-undervisning og nysgerrighed gennem hele livet
Teknologipagten har støttet Techie som led i en målrettet indsats for at være med til at skabe inspirerende undervisning i de fag i grundskolen, som kan være med til at skabe og fastholde en interesse for de ting, man kan med en STEM-uddannelse.

 

Af den årsag følger der en konkret lærervejledning med avisen, som sammenkæder avisens emner og udtryk med de naturvidenskabelige fag ude i klasseværelserne, så både den enkelte lærer, skole og kommune kan se potentialet i det.

 

”Vi har i Teknologipagten fokus på, at de ting, vi enten selv skaber eller på anden vis støtter, skal have en målbar effekt og værdi for aftagerne ude i virkeligheden. Vi håber meget, at vi med Techie kan inspirere til nye måder at tænke undervisningen i STEM-kompetencer i grundskolen. Vi har nemlig brug for, at endnu flere interesserer sig for STEM og senere får lyst til at tage en STEM-uddannelse”, siger Christian Vintergaard, direktør i Teknologipagten.

 

Thomas Damkjær Petersen, formand for ingeniørforeningen, IDA, glæder sig over, at IDA med sit bidrag er med til at sende en masse ny inspiration ud på landets grundskoler.

 

”En af de ting, jeg elsker ved børn, er, at de er nysgerrige og er parate til at løse opgaver på nye måder. Med Techie vil vi gerne holde nysgerrigheden i live og vise dem, at den undersøgende, nysgerrige tilgang ikke kun tilhører dem. Der er faktisk voksne, der aldrig glemte at være videbegærlige, og deres opdagelser gør verden til et bedre sted, opfindelse for opfindelse”, siger han.

 

Sjove og inspirerende veje til ny viden
Teknologiens Mediehus har stået for udviklingen af avisens indhold med input fra alt fra Teknologipagten til en række eksterne aktører med særlig indsigt i området.

 

Undervejs har både emner og idéer også været tryktestet hos børn i målgrupper for at sørge for, at avisen rent faktisk kan opnå den ønskede effekt ude i virkeligheden.

 

Alle erfaringerne har ført til en letlæselig, billedbåret, interagerende og underholdende avis, som bruger eksempler på ting og oplevelser, som børnene i forvejen bliver grebet af i deres hverdag, til at skabe fokus på videnskab, teknologi og natur.

 

Helt konkret er målet, at hver side er designet sjovt og inspirerende og på en måde, der både giver nyttig viden og samtidig anviser en vej til yderligere læring gennem alt fra QR-koder til ekstra videoer, forsøg og understøttende oplevelser.

 

”Det har været sindssygt sjovt at kunne lege så meget med farver og nye formidlingsformer, som vi har kunnet i det her projekt. Avisen er på mange måder en indgangsportal til en verden af læring, sjov og fælles oplevelser, som vi håber, at vi får muligheden for at videreudvikle i de kommende år”, siger Mette Vindfeld Rosendahl.

 

Kom bag om rejsen fra idé til færdig produkt i denne video fra maskinrummet bag Techie:

 

Fakta om Techie:
Techie udgives af Teknologiens Mediehus med støtte fra Teknologipagten og IDA. Avisen udkommer i 90.000 eksemplarer og er målrettet børn på grundskolens mellemtrin (4.-6. klasse). Avisen kan bestilles i hele klassesæt via techie@ing.dk.

 

Fakta om STEM:
STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering, Mathematics – eller på dansk naturvidenskab, teknologi, ingeniørfag og matematik – og dækker over en række af de fag, evner og kompetencer, som skal være med til at imødekomme nogle af de mange udfordringer, vi står overfor som samfund; herunder fx klimaforandringer, grøn omstilling, behovet for at udvikle nye, bæredygtige fødevarer, udforskningen af rummet og meget, meget mere.

 

Fakta om Teknologipagten:
Teknologipagten er et fælles initiativ fra Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Formålet med pagten er at samle aktørerne på STEM-området, sætte fokus på manglen på danskere med STEM-kompetencer samt vise, hvordan forskellige projekter og aktører konkret arbejder med at løfte den fælles samfundsopgave. Målet er på sigt at inspirere endnu flere danskere end i dag til at interesse sig for, arbejde med og uddanne sig inden for STEM-fagene. Helt konkret er målet, at der på 10 år skal uddannes 20 procent flere med STEM-kompetencer end i 2018, da Teknologipagten blev oprettet. Læs mere: www.teknologipagten.dk

 

Fakta om Teknologiens Mediehus:
Teknologiens Mediehus er den største udgiver i Danmark af medier om teknologi og videnskab, herunder Ingeniøren, ing.dk og Version2. Vi producerer journalistik inden for alle områder af teknologi, ingeniørfag, it og naturvidenskab. Vore medier spænder over avis- og magasinproduktion, live events, messer, websites, nyhedsbreve og podcasts. Tilsammen råder vi over en række titler, der spænder fra overordnet dækning af teknologi målrettet en bred gruppe i samfundet til højt specialiseret formidling inden for nye teknologier og udvalgte brancher. Teknologiens Mediehus har derudover en jobplatform, Jobfinder, som formidler kontakt mellem virksomheder og kandidater. Platformen har særligt fokus på naturvidenskabelige kandidater, tekniske specialister og it-professionelle. Læs mere: www.teknologiensmediehus.dk