27 mar 2019

Succesfuld konference om skole-virksomhedssamarbejde

Skole-virksomhedssamarbejde giver god værdi og kan virkelig gøre en forskel for alle parter – men det kræver god forberedelse, koordination og samarbejde, hvis det skal lykkes og skabe langvarig effekt. Det var konklusionen, da Tektanken, Undervisningsministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening og Teknologipagten inviterede nøglepersoner fra erhvervslivet og skoleverdenen til konference om skole-virksomhedssamarbejde.

Der var fuldt hus, da en lang række aktører fra brancheorganisationer, kommuner, erhvervsliv og mange flere var mødt op til en dag fyldt med spændende cases, oplæg og debatter om, hvordan skole-virksomhedssamarbejde i Danmark bliver bredt mere ud til gavn for både elever, lærere, virksomheder og samfundet.

Undervisningsminister Merete Riisager bød gæsterne velkommen med ordene: ”Vi skal væk fra sodavandsbesøg, som er skoleklassers besøg, der kun varer den tid børnene bruger på at drikke en sodavand.”

Det gav dagens mange andre talere hende ret i – og de fremmødte gæster, der blev kompetent guidet igennem dagen af uddannelsesredaktør på Politiken Jacob Fuglsang , fik mange konkrete eksempler og input, fra både skoleverdenen og virksomheder, som gik på scenen og fortalte om deres erfaringer med mødet mellem skoler og virksomheder.

Gæsterne hørte også fra Palle Damborg formand for Fremstillingsindustrien, Lissi Pedersen, der er udskolingsleder på Auning Skole og René Lykke, som er produktionsleder hos Danstoker – hver især fortalte de om deres oplevelser, konkrete erfaringer og den værdi skole-virksomhedssamarbejdet har skabt for dem.

Eleverne elsker det – lærerne efterspørger kompetencer
Konklusionen er klar. En rundspørge lavet af TekTanken blandt godt 3000 elever viser, at 47% af eleverne synes, at naturvidenskab og teknologi er blevet mere spændende efter en tur ude i virkeligheden hos en virksomhed, og 83 % af elever, der deltager i Skole-virksomhedssamarbejde, syntes fag bliver sjovere, når man ser, hvad det kan bruges til i virkeligheden.

En rundspørge lavet af Rambøll blandt elevernes lærere, viser dog også, at der er brug for mere opkvalificering af lærerne, da 52% af dem melder tilbage, at de ikke føler sig klædt på til samarbejdet med virksomhederne. Tektanken tilbyder konkrete cases, som skoler kan arbejde sammen med lokale virksomheder omkring, og de har også fokus på netop kompetenceudvikling af lærerne, lød det fra Tektankens projektchef Jeppe Hust.

Seks principper til succes
Anders Rasmussen, som er chef for Grundskole og Ungdomsuddannelser i Fonden for Entreprenørskab og Teknologipagten gik også på scenen for at fortælle om, hvordan man kan sikre et succesfuldt skole-virksomhedssamarbejde.

Han præsenterede seks konkrete principper for det succesfulde skole-virksomhedsssamarbejde, som bygger på konkrete erfaringer med kompetenceopbyggende forløb inden for entreprenørskab i regi af Fonden for Entreprenørskab og for de tekniske og digitale områder i regi af Teknologipagten:

1. Samarbejdet bør så vidt muligt være forankret på ledelsesniveau
Det kræver ressourcer og organisering at lave gode skole-virksomhedssamarbejder og det kan ikke lade sig gøre uden at ledelsen er involveret på begge sider. Samtidig er relationerne mellem skoler og virksomheder mindre sårbare, hvis det har en forankring på ledelsesniveau.

2. Der skal være en tydelig forankring i skolens fag og faglighed
Hvis ikke skole-virksomhedssamarbejdet har et relevant og tydeligt planlagt fagligt indhold – og det ikke er koblet til den øvrige faglige undervisning, risikerer samarbejdsoplevelserne blot at være et afbræk fra undervisningen snarere end en oplevelse som understøtter denne.

3. Værdien er størst, hvis skole og virksomhed sammen planlægger forløbet
Fondens forskning tyder på at effekten af undervisningsforløb med ekstern involvering, har den største effekt, når planlægning og udførelse er skabt i samarbejde og med fælles anerkendelse af henholdsvis faglige og pædagogiske kompetencer.

4. Eventuelle cases og udfordringer bør være så realistiske som mulige og åbne for flere forskellige løsninger
Det sætter store krav til planlægningen og til de involveredes viden om elevernes faglige forudsætninger og deres taksonomiske niveau. Elever lærer ikke meget af at skulle løse problemer som ligger langt under eller udenfor deres faglige rækkevidde.

5. Hvis lærerne ikke har tid eller er motiverede, så lad hellere være
Obligatoriske og centralt bestemte forløb som lærerne alligevel ikke kan se meningen med, er ødelæggende, både for relationerne – samarbejdet og for elevernes faglige udbytte.

6. Det er ikke spor let – heller ikke selvom mange antyder det
Det kræver vilje, energi og ressourcer fra alles side at lave et godt skole-virksomhedssamarbejde. Ressourcerne skal kunne retfærdiggøres i form af læring, viden, indsigt og relevante undervisningsaktiviteter. Det skal således bidrage med noget særligt, både fagligt og evt. til de tværgående emner i skolen.

Netværk, paneldebat og hammondorgel
Efter frokosten blev de forskellige gæster i salen bragt sammen omkring små cafeborde for at diskutere erfaringer og udfordringer omkring skole-virksomhedssamarbejdet med udgangspunkt i deres personlige erfaringer. Derefter gik syv debattører på scenen til en paneldebat. De debatterede alt fra udfordringen om at få skolerne til at bide på virksomhedernes tilbud om samarbejde og hvor ansvaret for skole-virksomhedssamarbejdet skal forankres til at lærerne kommer uden for deres comfort zone og formålet med samarbejdet i forhold til f.eks. uddannelsesvalg og almen dannelse.

Dagens program sluttede med formanden for TeknologipagtRådet André Rogaczeiwski. Han startede med historien om Mylle, der var hans matematiklærer tilbage i 1970-erne. Mylle tog teten og kontaktede en lokal virksomhed om at bygge et hammondorgel i samarbejde med skolen og hans klasse, og det skal vi, ifølge TeknologipagtRådets formand, have meget mere af:

”Der skal skabes en kulturændring, og vi skal skabe hype omkring skole-virksomhedssamarbejde, for det er en god sag. Start med at identificerer jeres lokale jeres helte og rollemodeller, undersøg så platform eller rammeværk og så er det bare om at komme i gang.”

Nanna Seidelin, der er direktør for Naturvidenskabernes Hus rundede dagen af med en lignende opfordring til alle deltagerne. Hun takkede for dagens spændende konference og sluttede af med ordene:

”Nu går vi bare hjem og gør det!”

---
Læs blogindlæg fra Fonden for Entreprenørskab og Teknologipagten: Få mest ud af det gode skole-virksomhedssamarbejde
Læs mere om Tektanken og skole-virksomhedssamarbejde, så kan du finde det her: www.tektanken.dk