09 nov 2018

Søg midler til evaluering af Teknologipagtprojekter

Nu åbner Teknologipagten op for, at projekter, som er del af Teknologipagten, kan søge midler til ekstern evaluering. Evalueringen kan være både kvalitativ og kvantitativ, og man kan søge puljer på op til 300.000 kr.

Hvor effektfuldt er jeres projekt? Rammer det den rigtige målgruppe? Hvilke erfaringer kan I tage med jer videre til et fremtidig projekt? Det er nogle af de ting, I måske går og ønsker svar på i projektarbejdet. Og det kan Teknologipagtens sekretariat nu hjælpe jer med at finde svar på.

Den 9. november går Teknologipagtens ansøgningsrunde om midler til evaluering af eksisterende projekter i luften.

Baggrunden er et ønske om samlet set at blive klogere på de projekter, der er sat i gang i forbindelse med Teknologipagtens oprettelse - ved hjælp af ekstern evaluering. Formålet er på sigt at blive mere vidende om, hvilke projekter, der indfrier deres egne og teknologipagtsrådets målsætninger, og på hvilken måde projekterne indfrier disse målsætninger.

Søg op til 300.000 kr.
Afhængig af projektets omfang og ønsker om evaluering kan der søges op til 300.000 kr. per projekt. Der er ikke krav om medfinansiering, men det er muligt at medfinansiere den ønskede evaluering.

For at søge midler skal projektet være indmeldt i Teknologipagten, projektet skal bestå af flere projektpartnere og/eller deltagere, og der skal være en klart beskrevet udviklingsindsats.

Projekter som ikke har indgået aftale om ekstern evalueringsinstans, eller som allerede har indgået aftale om ekstern evaluering, men gerne vil udvide arbejdet, kan begge søge.

Evalueringen kan være både kvalitativ og kvantitativ. Det forventes, at evalueringen omfatter en vurdering af projektets formål og mål. Ligeledes forventes det, at den igangsatte evaluering understøtter fremtidige effektmålinger af det indmeldte projekt, som ønskes evalueret.

Deadline slut november
Der er deadline for ansøgninger torsdag den 29. november, 2018, kl. 23.59. Læs mere og ansøg her.

Sekretariatet for Teknologipagten afholder orienteringsmøde om udbuddet senere på året – dato meldes ud via vores hjemmeside www.teknologipagten.dk