28 jan 2020

Skal din kommune være med i Teksperimentet?

Vil I gerne have adgang til et konkret undervisningsmateriale, som kan hjælpe lærerne på skolerne i jeres kommuner med at gøre eleverne i stand til at bruge teknologi til kreativ problemløsning? Så ansøg om midler til at komme i gang med Teksperimentet i jeres kommune i løbet af 2020.

Kommende generationer af unge skal være bedre til at bruge teknologi kritisk og aktivt til at løse problemer og opgaver på en kreativ måde.

 

På den måde bliver de rustet til at være brugere og skabere af teknologi frem for blot forbrugere – og dermed kan de være med til potentielt at løse en masse af de udfordringer, vi står over for som samfund. Helt konkret kan den rette måde at bruge teknologi være nøglen til at løse fx problemerne med klimaforandringer eller være med til at løfte den grønne omstilling og dermed skabe vækst og velstand i samfundet bredere set.

 

Teknologipagten har udviklet Teksperimentet som et bud på en måde at skabe begejstring og glæde hos eleverne gennem kreativ problemløsning med teknologi. Teksperimentet er gratis tilgængeligt på www.teksperimentet.dk. Teknologier som fx Micro:bit eller MakeyMakey skal dog anskaffes, mens Scratch kan bruges gratis.

 

I efteråret 2019 blev Teksperimentet rullet ud til 1600 elever på skoler i fire pionérkommuner, og i 2020 er planen at nå endnu længere ud, så flest muligt i mellemtrinsklasserne på de danske grundskoler får muligheden for at arbejde med teknologi og kreativ problemløsning, som Teksperimentet lægger op til.

 

For at sikre, at nye kommuner og skoler har det bedst tænkelige grundlag for at komme i gang med at arbejde med Teksperimentet, laver Teknologipagten hermed et udbud, hvor interesserede kommuner kan søge om støtte til at opkvalificere ressourcepersoner og lærere, indkøbe teknologi, skabe kontakt til og inddrage det lokale erhvervsliv samt udbrede det til flest mulige mellemtrinsklasser i kommunen.

 

Interesserede kommuner kan søge mellem 200.000 og 500.000 kr. i støtte fra Teknologipagten. For de nærmere regler for udbuddet og de kriterier, som udbudsmidlerne uddeles ud fra, kan man med fordel konsultere følgende udbudsside: https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/oversigt-over-midler/aktuelt/teksperimentet-2020.

 

Obs! I forbindelse med COVID-19 og regeringens forlængelse af skolelukningen har Teknologipagten valgt at udsætte ansøgningsfristen til den 20. april kl. 23.59.