06 jul 2018

Markant flere unge har søgt ind på STEM-uddannelser

Den 5. juli kl. 12 var der ansøgningsfrist til optag på landets videregående uddannelser. Ud af de i alt 89.700 ansøgninger har hele 20 procent søgt om optagelse på en STEM-uddannelse.

Da ansøgningsfristen til optagelse på en videregående uddannelse i går udløb, havde 17.752 unge ud af de i alt 89.700 ansøgere valgt at søge ind på en STEM-uddannelse.

 

Det svarer til, at 20 procent af årets ansøgere som 1. prioritet har søgt en videregående STEM-uddannelse, som blandt andet dækker over IT-området, ingeniører og naturvidenskabelige uddannelser.

 

Blandt andet har civil- og diplomingeniøruddannelserne fået flere ansøgere, og IT-universitetet har modtaget ansøgninger fra 11 procent flere 1. prioritetsansøgere.

 

Fonden for Entreprenørskab blev tidligere i år sekretariat for Teknologipagten, som har til formål at få flere danskere til at uddanne sig og arbejde inden for STEM.

 

- Det er en stigning, vi i Teknologipagten er glade for at se. Tallene viser, at der er en øget interesse inden for teknologi, IT, naturvidenskab og matematik, og at de unge ønsker at uddanne sig og arbejde inden for disse områder. Men vi er ikke i mål endnu. Vi har fortsat brug for langt flere med digitale og teknologiske kompetencer i fremtiden, lyder det fra Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Om årets søgning

I alt har 89.700 søgt ind på en videregående uddannelse i år.

 

Ansøgerne får svar den 28. juli.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør den 28. juli klokken 00.01 hovedtal fra Den Koordinerede Tilmelding med antal ansøgere, antal optagne samt adgangskvotienter på de forskellige uddannelser på www.ufm.dk

 

I 2017 søgte 91.539 ind på en videregående uddannelse, inden fristen udløb den 5. juli kl. 12. Heraf blev 65.165 tilbudt optag på en uddannelse.

 

Tal og fakta om søgning og optag 2018