21 sep 2020

Har du det rigtige projekt? Søg puljemidler til digital opkvalificering i SMV'er

Med afsæt i de erfaringer og input, der blev delt og indsamlet på Teknologipagtens symposium ' Digital opkvalificering i SMV'erne', annoncerer Teknologipagten nu en pulje med midler øremærket til projekter og aktiviteter på området.

Der tegner sig et billede af, at SMV'erne sakker bagud i forhold til de større virksomheder, når det kommer til digitalisering.

 

De investerer generelt meget mindre i digitalisering, og halvdelen af de såkaldte små virksomheder (10-49 fuldtidsansatte) er meget lidt digitale.

 

Det til trods for at digitalisering gavner både bundlinjen og medarbejderne ved at frigive tid fra rutineopgave og nedslidende arbejde og derved højne arbejdslæden.

 

Det var nogle af hovedårsagerne til, at Teknologipagten i august afholdte et symposium under overskriften 'Digital opkvalifcering i SMV'erne', hvor vi i et blandet fysisk og digitalt format samlede førende eksperter og praktikere for at diskutere, hvordan vi kommer videre med den digitale transformation af SMV'erne.

 

Et af de konkrete greb til at komme videre er nye indsatser, aktiviteter og projekter, som på forskellig vis adresserer de problemer og udfordringer, som vi i fællesskab udpegede på symposiet.

 

Derfor vil Teknologipagten gerne med en ny pulje af projektmidler støtte projekter, indsatser og aktiviteter, som på forskellig vis kan være med til at accelerere den digitale opkvalificering ude i SMV'erne.

 

Deadline for ansøgninger er den 19. oktober kl. 23:59, og du kan læse meget mere om selve ansøgningsprocessen og udvælgelseskriterierne lige her: Projektmidler til digital opkvalificering i SMV'erne.