27 okt 2020

Har du det rigtige projekt? Se de åbne puljer med STEM-midler lige her

For tiden har Teknologipagten fire åbne puljer, som du kan søge, hvis du har det helt rigtige projekt. Bliv klogere lige her.

Teknologipagten er blandt andet sat i verden for at være med til at støtte projekter og indsatser, som kan flytte arbejdet med STEM-dagsordenen i den rigtige retning.

 

Derfor udbyder vi årligt en række puljemidler, som kan søges af projekter inden for forskellige temaer. I 2020 har vi i Teknologipagten bl.a. haft tematisk fokus på kvinder og STEM, digital opkvalificering i SMV'erne og grøn omstilling.

 

De tre emner har vi sammen med projekter, partnere og resten af STEM-landskabet undersøgt på hver sit symposium, og som en naturlig hale har vi så udbudt midler, som kan understøtte enten eksisterende eller nye indsatser, som på forskellig vis peger ind i de udfordringer og bud på løsninger, vi i fællesskab har udpeget på symposierne.

 

For tiden er der stadig to åbne puljer fra vores symposier i dette efterår:

  1. Digital opkvalificering i SMV'er (OBS: Deadline 9. november 2020): https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/oversigt-over-midler/aktuelt/digital-opkvalificering-2020.
  2. Grøn omstilling og unges studievalg mod en STEM-uddannelse (OBS: Deadline 20. november 2020): https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/oversigt-over-midler/aktuelt/groen-omstilling.

 

Derudover har vi to andre åbne puljer, som har fokus på effektmåling/evaluering og kommunikations- og kampagneindsatser:

  1. Midler til evaluering/effektmåling (OBS: Deadline 9. november 2020): https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/oversigt-over-midler/aktuelt/evaluering.
  2. Støtte til eksisterende kommunikations- og kampagneaktiviteter (OBS: Deadline 9. november 2020): https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/oversigt-over-midler/aktuelt/kommunikationsmidler.

 

Bliv klogere på ansøgningsprocessen: https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/oversigt-over-midler/aktuelt/ansoegningsproces.

 

Bliv klogere på de formelle krav om afrapportering, når man modtager midler fra Teknologipagten: https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/afrapportering-ved-bevilgede-midler.