17 sep 2020

Indbydelse til symposium: Grøn omstilling - vejen til flere kandidater indenfor STEM?

Vi ved, at flere STEM-kompetencer i den danske arbejdsstyrke er en forudsætning for at lykkes med den grønne omstilling. Vi ved også, at mange unge har stor interesse for den grønne omstilling. Men hvordan kan vi bruge denne viden til at få flere unge til at vælge og senere gennemføre en STEM-uddannelse, så de kan bidrage til den grønne omstilling? Det skal vi sammen med førende eksperter og praktikere undersøge på Teknologipagtens kommende symposium.

Vær med til at udforme anbefalinger fremtidens arbejde med grøn omstilling på de videregående uddannelser!

I samarbejde med Teknologipagten i Region Midtjylland og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet samler vi førende praktikere og videnseksperter til et inspirerende symposium. Vi sætter spot på de unges store interesse for grøn omstilling. Vi diskuterer, hvordan vi kan designe STEM-uddannelserne og styrke samarbejdet mellem uddannelserne og erhvervslivet, så vi får flere STEM-specialister, der bidrager til den grønne omstilling. 

 

Vi gør det for at søge svar på, hvordan vi kan fastholde de unges interesse for den grønne omstilling gennem deres studier, så de bagefter kommer ud og skubber på den grønne omstilling. Det er vigtigt, at arbejde med de unges rejse gennem uddannelsessystemet, så vi både sørger for at tiltrække fremtidens STEM-specialister til vores STEM-uddannelser, samtidig med at vi har fokus på at imødekomme de unges store interesse for den grønne omstilling i studiemiljøer, fagligt indhold, didaktik, introforløb, mentorprogrammer og alt derimellem.

 

Symposiet byder på videndeling på tværs af projekter og partnere i Teknologipagten og andre med interesse i temaet.  Der bliver rig mulighed for at få ny viden gennem en mini-podcastserie med en række eksperter og erfarne fagfolk, samt for sparring, debat og erfaringsudveksling mellem deltagere fra hele landet.

 

Du vil få mulighed for at bidrage med ideer og forslag til den kommende ansøgningsrunde i Teknologipagten, hvor vi uddeler midler til projekter og indsatser, som enten tiltrækker eller fastholder flere STEM-studerende gennem fortællingen om grøn omstilling. Du vil bl.a. få mulighed for at få indflydelse på temaerne i ansøgningsrunden, da Teknologipagten vil tage udgangspunkt i konkrete anbefalinger fra symposiet, når midlerne uddeles.

 

Symposiet følges op af et netværksmøde den 9. oktober, hvor der kun er fokus på at skabe netværk på tværs af fag og organisationer. Der bliver mulighed for at diskutere mulige samarbejdskonstellationer og fælles indsatser og tiltag indenfor temaet: 'Grøn omstilling - vejen til flere kandidater indenfor STEM?'.For mere info og opdateret program: Grøn omstilling - vejen til flere kandidater indenfor STEM?