07 feb 2020

Fokus på erhvervsskolerne: Tre projekter får støtte til at få flere til at læse STEM-erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne er én af vejene til at løfte danskernes STEM-kompetencer. Derfor har Teknologipagten lavet et målrettet udbud til projekter med fokus på STEM-erhvervsuddannelserne. I alt tre projekter har fået støtte.

Der er brug for markant flere danskere med såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Mathematics).


Det er der brug for på tværs af brancher, sektorer og uddannelser. Og derfor er det nødvendigt med et løft hele vejen fra grundskolen, over ungdoms- og erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser.


Et særligt fokusområde for Teknologipagten er at udbrede kendskabet til og interessen for STEM-erhvervsuddannelserne, så flere end i dag tager en STEM-rettet erhvervsuddannelse.

Som en naturlig forlængelse af det fokus lavede Teknologipagten i 2019 derfor et udbud af midler til projekter, som på forskellig vis sigter mod at få flere til at tage en STEM-erhvervsuddannelse.


Indkomne ansøgninger er blevet vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Erhvervsuddannelser og STEM: Det prioriteres, at projektet har fokus på at motivere unge til at vælge og/eller gennemføre en STEM-erhvervsuddannelse. Inddragelse af allerede eksisterende viden omkring effektfulde indsatser på området tages i betragtning under vurderingen. Der er dog en åbenhed overfor nytænkning i projekter.
  • Udbredelse: Der lægges vægt på deltagelsesantal i projektet, ligesom forventet effekt af projektet bør fremgå af ansøgningen.
  • Forankring: Det tillægges betydning, at ansøgere har forholdt sig til, hvordan projektet kan forankres - også efter projektets afslutning.


I alt tre organisationer og projekter er i forbindelse med udbudsrunden blevet valgt som modtagere af midler fra Teknologipagten:

  1. Boss Ladies udfordrer stereotyper og sætter talenter fri. Projektet udvikler og implementerer nye metoder i de brancher, hvor det har vist sig mest vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent; de erhvervsfaglige STEM-uddannelser i bygge-, anlæg- og teknik. Målet er skabe konkret forandring i skolernes uddannelsesvejledninger, på praktikforløbene, på uddannelserne og på arbejdspladserne. Men først og fremmest hos pigerne og de unge kvinder selv, så de bliver inspireret til at træffe et – for dem- utraditionelt uddannelsesvalg.
  2. Roskilde Tekniske Skole vil tiltrække flere elever til de tekniske EUX-uddannelser. Derfor har skolen skabt et brobygningsprojekt mellem folkeskolernes 6.-8. klasser og EUX under navnet ”Fremtidens håndværkere og ingeniører genanvender byggematerialer”. Formålet er skabe en øget interesse hos eleverne for de tekniske fag og håndværksfagene ved at fokusere på, hvordan de med en baggrund på EUX kan være med til at arbejde for FN’s Verdensmål og en mere cirkulær økonomi i fx byggebranchen. Konkret har skolen udarbejdet nye introkurser og brobygningsforløb med fokus på viden, møde med praksis, refleksion og læring, som skal skabe den fornødne interesse hos eleverne for at tage en uddannelse på skolen.
  3. Uddannelsescenter Holstebro vil have flere til at starte på de tekniske EUX- og EUD-uddannelser både direkte efter grund-, efter- og friskoler, men også efter færdiggjort studentereksamen. På den måde står projektet på to ben. Konkret vil Uddannelsescenter Holstebro nå eleverne med et nyt introkursus for elever i 8. klasse, mens elever i 9./10. klasse skal nås med målrettede brobygningsforløb, hvor de bliver introduceret for de muligheder, som en STEM-EUX giver dem.