19 dec 2018

Fire projekter i Teknologipagten får støtte til evalueringsforløb

Teknologipagten uddeler penge til fire projekter i pagten, så de kan gennemføre evalueringsforløb i 2019.

Hvordan får man flere unge til at interessere sig for STEM? Hvor effektfulde er Teknologipagtens projekter? Og hvilke erfaringer gør underviserne sig, når de underviser i STEM-relaterede fag? Det er noget af det, de fire projekter, Teknologipagten støtter til evaluering i 2019, skal se nærmere på.

 

- Vi er meget glade for den store interesse, der har været for at søge midler til at evaluere effekten af projekter i Teknologipagten. Håbet er, at de projekter, der nu lader sig evaluere, bliver klogere på, om det de gør virker og får input og viden til ting, der måske skal tilpasses i projekterne for at skabe endnu bedre resultater, siger Christian Vintergaard, der er er adm. direktør for Teknologipagtens sekretariat.

De fire modtagere af midler er Åben Virksomhed fra Dansk Arbejdsgiverforening, et kompetencetilpasningsforløb på Professionshøjskolen Absalon, Det Blå Gymnasium i Tønder på vegne af CrossingIT og Universitarium på Aalborg Universitet.

 

Evaluering af metode og faglighed 

Dansk Arbejdsgiverforening skal evaluere metoden bag indsatsen ”Åben Virksomhed.” Her lærer elever fra folkeskolen om matematik, naturvidenskab og digitalisering i samarbejde med danske virksomheder.

 

- Denne evaluering gør det muligt for os at gå dybere ned i vores metode og blive klogere på, hvordan mødet med virkeligheden hos private virksomheder skaber interesse for naturvidenskab, teknologi og det digitale hos børn og unge – og hvordan den interesse kan udvikle sig til et senere karrierevalg. Vi har valgt at fokusere på metoden frem for på en enkelt indsats for at kunne bidrag med viden, der kan bruges mere bredt. Det kan både bidrage til at tilrettelægge vores egne fremtidig indsatser og samtidig have stor værdi for andre i Danmark, der arbejder med skole-virksomhedssamarbejde, siger Hanne Sundin, der er projektchef hos Dansk Arbejdsgiverforening.

 

Professionshøjskolen Absalon skal evaluerere deres kompetencetilpasningsforløb, som sikrer virksomheder i Region Sjælland adgang til højtuddannet arbejdskraft inden for STEM-området. Der fokuseres særligt på indsatser med rekruttering og fastholdelse af HF-kursister i forhold til at gå ”STEM-vejen.”

 

- Evalueringens resultater skal bidrage til at kvalificere og prioritere projektindsatser i den sidste halvdel af projektperioden. Desuden vil evalueringen understøtte anbefalinger og konkrete idéer til opmærksomhedspunkter, og hvordan man kan gøre videregående STEM-uddannelser mere attraktive for unge voksne, som ikke er kommet i gang med en videregående uddannelse, siger projektleder professionshøjskolen Absalon Lene Beck Mikkelsen.

 

Effekt og resultater i fokus  

Det Blå Gymnasium modtager midler til evaluering af det regionale projekt CrossingIT. Projektet går på tværs af syv kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev, og det skal fremme viden og færdigheder i kodning og programmering hos unge i Region Syddanmark. 

 

- Teknologipagtens bevilling løfter den samlede evaluering for det regionale projekt CrossingIT, fordi den ekstra evaluering bidrager med flere kvalitative aspekter og går i dybden med såvel undervisernes læringserfaringer som produkternes karakter og kvalitet. Den omfattende evaluering sikrer den videre forankring af projektets resultater. Det gælder både i forhold til de direkte involverede partnere og udbredelsen til uddannelsesinstitutioner i hele landet, siger Palle Guldbrandsen, som er uddannelseschef på Det Blå Gymnasium. 

 

Universitarium, som er Aalborg Universitets sommereksperimentarium, vil evaluere deres projekt og effekten af den formidling af ingeniør- og naturvidenskab, herunder IT, de tilbyder unge og deres forældre.

 

- Siden 2003 har Universitarium formidlet STEM-relaterede aktiviteter i øjenhøjde med publikum. Det har vi gjort på vores helt egen måde, hvor vi har designet oplevelser, som minder mere om et hackerspace end om et blankpoleret science-center. Vi tror på, at vores umiddelbare tilgang virker og skaber en interesse for STEM-området, men med evalueringsmidlerne kan vi nu få syn for sagen. Derfor er det enormt værdifuldt for os – særligt når vi fremadrettet skal planlægge Universitarium, siger prodekan for uddannelse Olav Geil, der også er styregruppeformand for Universitarium.

 

Teknologipagten udbyder også midler til evaluering i 2019. Det vil ske i to forskellige runder.