25 apr 2019

Fire kommuner får støtte til Teksperimentet

Teknologipagten uddeler midler til fire kommuner, så de kan rulle Teksperimentet ud på deres skoler i skoleåret 2019/2020.

Folkeskoleelever i Herning, Middelfart, Furesø og Høje Taastrup Kommune kan godt begynde at glæde sig til efter sommerferien. De er nemlig nogle af de første elever i Danmark, der får lov at afprøve Teknologipagtens nye undervisningsforløb Teksperimentet.

Formålet med Teksperimentet er at skabe begejstring og udvikle digitale kompetencer hos folkeskoleelever på mellemtrinnet. Teksperimentet skal være med til at sikre, at både elever og lærere udvikler basale teknologiske kompetencer, lærer at programmere, og at de kan forholde sig til og skabe løsninger til virkelighedsnære problemstillinger.

De fire kommuner er blevet udvalgt med udgangspunkt i fire konkrete kriterier - udbredelse, forankring, kapacitetsopbygning og virksomhedsinddragelse.

- De udvalgte kommuner har med deres ansøgninger overbevist os om, at de vil kunne  integrere Teksperimentet i deres indsatser omkring læring og didaktik - f.eks. i forhold til makerspaces, pionérfokus og aktionslæringsinitiativer. Derudover har de vist, hvordan deres arbejde og midlerne vil blive direkte knyttet til eksisterende initiativer på STEM- området og til det aktuelle teknologiforståelsesforsøg, siger Cecilie Copeland Beksgaard, der er uddannelseskonsulent i Teknologipagten.


Stor glæde hos modtagerne
- Med midlerne fra Teksperimentet vil vores fokus på fremtidens skole og autentiske innovative læringsforløb få endnu et løft. Med et nyt fokusområde på teknologi, bliver det spændende at følge, hvordan elever og lærere får tænkt teknologi og naturfag ind i en projekt tankegang med virksomheder, siger Flemming Ellingsen, som er skolechef i Høje Taastrup Kommune.


- De midler, vi modtager til Teksperimentet muliggør, at vores undervisere får den nødvendige tid til at udvikle og kollegialt udbrede kompetencer for inddragelse af teknologierne i undervisningen - men tiden vil måske vigtigst af alt også gå til at fordybe sig i og organisatorisk forankre teknologiernes pædagogiske og fagfaglige potentialer, siger Claus Nicolaisen, der er projektleder for FabLab i Middelfart Kommune. 


- I Furesø kommune vil Teksperimentet blive brugt til at forstærke vores nuværende indsatser omkring processer, hvor innovation, design og teknologi går hånd i hånd. Vi har fokus på at gå fra forandring til forankring og få kapacitetsopbygget bredt, så lærere/pædagoger og elever sammen arbejder med STEM kompetencer som middel til at opnå mål. Vi vil gennem projektet inspirere deltagerne til at gøre brug af Teksperimentets teknologier, og omsætte dette til at skabe værdi i den daglige undervisning i Furesø, siger Emma Malene Rix Tversted og Tobias Smith, som konsulenter hos Fremtidsværkstedet i Furesø Kommune.


- Vi er enormt glade for at deltage i Teksperimentet. Vores elever får en unik mulighed for at tilegne sig viden om teknologi, ikke kun som brugere og skabere, men også som demokratiske og kritiske verdensborgere. Vi har en klar forventning om, at forløbet vil give vores elever en spirende interesse for STEM-uddannelserne, når de skal vælge sig ind på deres karrierevej i vores overbygning. Et godt samarbejde med virksomheder vil også give vores elever på mellemtrinnet muligheden for at erhverve sig kompetencer, der kan fremtidssikre deres position på et dansk og globalt arbejdsmarked, hvor innovation og it-færdigheder er vitale, siger Jens Ole Mogensen, der er pædagogisk udviklingskonsulent i Herning Kommune. 


Alle kan være med
Teksperimentet bliver tilgængelig for alle via et helt nyt website i forsommeren 2019, men kommuner og skoler som ønsker at benytte undervisningsmateriale og forløb skal selv dække de omkostninger, det kræver i f.eks. timer og tilkøb af konsulentbistand.

De fire kommuner, der nu modtager penge til at dække omkostningerne til Teksperimentet, vil også  deltage i en to-dages uddannelsesworkshop, der introducerer og gennemgår Teksperimentets ressourcer og undervisningsforløb i et hands-on format, og de vil få gode råd og anbefalinger til inddragelse og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Fakta

Teksperimentet er del af Teknologipagten. Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte, så alle kan deltage i og være med til at udvikle samfundet i en teknisk og digital retning. Målet for Teknologipagten er, at der i 2020 vil være flere end en million børn, unge og voksne og 350 virksomheder engageret i pagten, og at der om ti år skal være uddannet 20 procent eller cirka 10.000 flere på de videregående uddannelser inden for STEM-området. Læs mere på www.teknologipagten.dk