31 okt 2019

Evaluering: Hvad motiverer de unge til at beskæftige sig med naturvidenskab?

Fritidstilbuddet Videnskabsklubben, der tilbyder børn i grundskolen mulighed for at gå til naturvidenskab uden for skoletiden, er blandt de heldige modtagere af midler til at evaluere deres nuværende indsats for at få flere til at interessere sig for naturvidenskab. Fotos: Videnskabsklubben.

Hvad motiverer børn i grundskolen til at beskæftige sig med naturvidenskab generelt og Videnskabsklubben specifikt?

 

Det spørgsmål vil netop Videnskabsklubben gerne have undersøgt, og derfor har fritidstilbuddet, der gør det muligt at gå til naturvidenskab på lige fod med fodbold, håndbold, spejder og andre fritidsaktiviteter, netop fået tildelt 273.935 kr. til at evaluere egne indsatser på området.

 

Det glæder direktør og stifter af Videnskabsklubben, Rikke Schmidt Kjærgaard, som peger på, at selv om Videnskabsklubben selvfølgelig har gjort sig konkrete erfaringer med, hvad der virker, og hvad der ikke virker, så har man aldrig lavet en samlet evaluering af indsatsen.

 

”Med en samlet strategisk evaluering vil vi kunne kvalificere den fortsatte udvikling af Videnskabsklubben og desuden kunne opnå mere generel viden om, hvilke faktorer der understøtter motivationen for at beskæftige sig med naturvidenskab mere generelt,” siger hun.

 

Sat i verden for at give børn et personligt forhold til naturvidenskab
Videnskabsklubben blev i sin tid stiftet af Rikke Schmidt Kjærgaard, fordi hun så et behov for at flytte naturvidenskaben tættere ind på livet af børn og unge.

 

”Formålet med Videnskabsklubben er at gøre naturvidenskab til en del af børn og unges almene dannelse, at give børn og unge i Danmark naturvidenskabelig selvtillid, samt de bedste muligheder for at forstå den naturvidenskabelige metode”, siger hun.

 

”Vi vil gerne være med til at vise alle børn og unge en vej ind i naturvidenskabens verden og give dem et personligt forhold til naturvidenskab, uanset hvilken social baggrund eller forudsætninger i øvrigt de selv kommer fra”.

 

Netop derfor ser hun stærke perspektiver i Teknologipagten, som hun håber kan være med til at synliggøre Videnskabsklubben og andre deltagende organisationers arbejde med at udbrede begejstringen for at arbejde med og uddanne sig inden for STEM-området.

 

”Videnskabsklubben vil gerne bidrage til at øge interessen for STEM-fagene, og den eneste fornuftige måde at gøre det på er efter vores mening ved at samarbejde med andre organisationer, der arbejder med samme målsætning. Vi tror på, at vi løfter stærkest i flok, og der kan Teknologipagten være et uvurderligt bindeled”, mener hun.

 

FAKTA:

  • Videnskabsklubben er et frivilligt fritidstilbud til børn og unge, som har til formål at give alle børn og unge mulighed for at opdage, hvor sjovt videnskab egentlig er.
  • Konceptet er bygget omkring større børn, der underviser og coacher mindre børn og deler ud af deres begejstring for naturvidenskab.
  • Teknologipagten støtter Videnskabsklubben med 273.935 kr. til at evaluere klubbens initiativer og programmer med henblik på at undersøge, hvad der motiverer børn og unge til at fatte interesse for naturvidenskab.
  • Læs mere om og find andre projekter i Teknologipagten lige her: https://www.teknologipagten.dk/projekter/projekter