29 okt 2020

Anbefalinger fra symposium: Sådan bruger vi grøn omstilling til at designe STEM-uddannelserne og tiltrække de unge til dem

Få i denne rapport adgang til anbefalinger, ny viden og podcast, som sætter spot på, hvordan vi kan bruge grøn omstilling til både at tiltrække og fastholde de unge på STEM-uddannelserne.

Teknologipagten ønsker at bidrage til, at der skabes ny viden, udveksles erfaringer og dannes grobund for nye netværk på tværs af STEM-området.

 

Derfor arrangerer Teknologipagten blandt andet symposier, hvor vi sammen med vores partnere, projekter og resten af STEM-landskabet sætter spot på bestemte emner og temaer.

 

På baggrund af diskussionerne på dagen og den viden, der deles om effekterne af forskellige tilgange og indsatser, kan vi efter hvert symposium udgive en rapport med anbefalingerne til, hvordan vi i fællesskab kan arbejde videre med temaet/udfordringen.

 

I nærværende nyhed får du adgang til vores vidensoutput fra symposiet 'Grøn omstilling - vejen til flere kandidater indenfor STEM?', som blev afviklet som et rent digitalt symposium den 29. september 2020.

 

Udover anbefalingerne fra dagen vil der også være adgang til vores vidensbank og række podcast, ligesom du kan blive inspireret af, hvordan tre konkrete projekter i Teknologipagten arbejder med området.

 

Vi har indlejret rapporten direkte i denne nyhed lige her:

 

Men du kan også vælge at downloade den direkte via dette link: https://www.teknologipagten.dk/media/792707/teknologipagten-symposium-3-groen-omstilling.pdf.