05 feb 2020

3 projekter med fokus på piger og STEM får støtte fra Teknologipagten

Flere kvinder i STEM er et særligt fokusområde for Teknologipagten. Derfor støtter Teknologipagten nu tre konkrete initiativer og projekter, som har fokus på piger og STEM.

Hvis det lykkes at skabe og fastholde unge pigers begejstring for STEM-fagene, vil det kunne bidrage kraftigt til at løse det store rekrutteringsproblem, som fx teknologi-, IT- og ingeniørbranchen i disse år oplever – og som kun vil blive forværret i fremtiden, hvis flere end i dag ikke uddanner sig inden for STEM-fagene og bruger deres STEM-kompetencer på arbejdsmarkedet.


Der er nemlig behov for flere danskere med de rette tekniske, digitale, matematiske og naturvidenskabelige kompetencer, så vi kan imødegå de store udfordringer mod menneskeheden som fx klimaforandringerne – og her af følgende behov for alt fra omstilling til renere og grønnere energiformer til nye former for fødevarer, der skal erstatte vores kødindtag.


Derfor er der brug for at udvide talentpuljen og de aktiviteter, der iværksættes, så de rette rollemodeller, sammenhænge og muligheder opstår for, at piger og kvinder fatter interesse for STEM-fagene og de muligheder for at præge verden omkring os, som STEM-færdigheder giver.


For at imødekomme dette behov har Teknologipagten i slutningen af 2019 lavet et udbud for projekter og initiativer, der arbejder aktivt for at få flere piger til at interessere sig for STEM-området.


De indkomne ansøgninger er vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Piger i STEM: Det prioriteres, at projektet har fokus på at få flere piger/kvinder engagerede i STEM – i uddannelse og/eller erhvervsliv. Projektets inddragelse af allerede eksisterende viden omkring effektfulde indsatser på området tages i betragtning under vurderingen. Der er dog en åbenhed overfor nytænkning i projekter.
  • Udbredelse: Der lægges vægt på deltagelsesantallet i projektet, ligesom forventet effekt af projektet bør fremgå af ansøgningen.
  • Forankring: Det tillægges betydning, at ansøgere har forholdt sig til, hvordan projektet kan forankres - også efter projektets afslutning.


Følgende projekter og partnere har bevilget midler fra Teknologipagten til at videreudvikle deres projekter og indsatser for at få flere piger til at interessere sig for STEM:

  1. DigiPippi: Den frivillige forening har siden 2015 arbejdet dedikeret for at gøre teknologi sjovt og tilgængeligt for piger i alderen 7 til 13 år. Foreningen bruger bl.a. frivillige rollemodeller til at skabe identifikation hos pigerne. Pengene fra Teknologipagten skal bruges til tiltaget DigiPippi Academy, som er en digital læringsplatform, hvor kvindelige rollemodeller og undervisere kan blive certificeret i DigiPippi-metoden, som er en konkret pædagogisk metode til at undervise piger i alderen 7 til 13 år i IT og teknologi. Læs mere: digipippi.dk.
  2. High5Girls: Den frivillige forening arbejder for, via kvindelige rollemodeller og mentorer, at tilbyde piger i alderen 13 til 18 år muligheden for at deltage i hackathons, iværksætterforløb, mentorforløb og en sommercamp. Derudover bruger foreningen en årlig masterclass til at tilbyde undervisere, politikere og virksomheder den nyeste viden om, hvad der kan gøres for at løse udfordringen med at få piger til at interessere sig for STEM. Læs mere: high5girls.dk.
  3. Fablab Spinderihallerne: I Vejle Kommune har man taget moderne, digitale produktionsteknologier til sig og har oprettet FabLab Spinderihallerne. Forkortelsen står for Fabrication Laboratory og er et sted, hvor man kan bruge de nyeste teknologier til at begynde at skabe ting på egen hånd. Ud over at stille FabLab til rådighed for kommunes skoler, virksomheder og borgere, så afholdes der en årlig Shitty Robot Galla, hvor undervisere og elever fra lokale gymnasier mødes for at bygge gakkede robotter for at lære at bygge gennem leg og kreativitet. Her vil der være særligt fokus på at involvere lokaler piger og kvinder i arbejdet med at bygge og være kreative med robotter, bl.a. ved at fokusere på finde og dyrke kvindelige rollemodeller. Læs mere: fablab.vejle.dk.