Erfaren strategisk event manager til Teknologipagten

Brænder du for at afvikle værdiskabende indholdsrige seminarer, symposier og events? Og brænder du for at fremme teknologiske og digitale færdigheder i uddannelse og samfund? Så er det dig, vi leder efter til en nyoprettet stilling som strategisk event manager i Teknologipagtens sekretariat.

Teknologipagten er et fællesskab af virksomheder, fonde, uddannelser og andre, som skaber projekter med mål om at få flere til at interessere sig for at udvikle digitale og teknologiske kompetencer, få flere til at uddanne sig inden for STEM og få flere til at anvende STEM i deres arbejde.

 

Målet er, at 20% flere danskere skal vælge en videregående STEM-uddannelse, og at 20% flere skal fuldføre en STEM-erhvervsuddannelse om 10 år. Målet er også, at den danske arbejdsstyrkes STEM-kompetencer skal være blandt Europas bedste med mere IT-anvendelse. Siden Teknologipagtens lancering har opbakningen været stor. Ved udgangen af 2019 har 351 virksomheder engageret sig i pagtens 108 projekter, og knap 877.000 personer har deltaget i projekterne.

 

Målsætningen for 2020 og 2021 er, at Teknologipagtens sekretariat skaber konkret værdi for de tilmeldte projekter i endnu højere grad end i dag, og det vil vi blandt andet gøre ved at afholde en række tematiske symposier, seminarer og øvrige strategiske events, der skal sikre synlighed, viden og netværksaktiviteter for Teknologipagtens medlemmer, og dermed bidrage til at nå de overordnede STEM-målsætninger.

 

Til at løfte det arbejde søger Fonden for Entreprenørskab, der er sekretariat for Teknologipagten, en ny medarbejder, som skal være med til at indfri Teknologipagtens mål og ambitioner om at skabe værdi for partnerne i pagten, primært ved at være ansvarlig for en række større strategiske events og symposier.

 

Som event manager får du ansvaret for:

 • At arrangere og afvikle en række værdiskabende seminarer, symposier, events m.m. for Teknologipagtens deltagere.
 • Systematisk at opsamle viden og erfaringer fra de gennemførte events og producere relevante og attraktive outputs, der kan nå en bred STEM-målgruppe og understøtte, at konkrete aktiviteter efterfølgende kan prioriteres og sættes i gang.
 • At indgå i dialog med partnerne om, hvor Teknologipagten yderligere kan tilføre dem værdi.
 • At understøtte eksisterende partnere og interessenter med at kommunikere om Teknologipagten og deres arbejde i pagten.
 • Sammen med dine kollegaer i Teknologipagtens sekretariat og Fonden for Entreprenørskab at indsamle data og information fra projekterne, validere viden og gennemarbejde resultaterne i samarbejde med vores analytikere for dermed at skabe synlighed om STEM-dagsordenen og pagtens arbejde.
 • At hjælpe med at skabe overblik over Teknologipagtens store netværk, og de behov de måtte have.
 • At øge den samlede opmærksomhed om Teknologipagten i samarbejde med projektpartnerne og pagtens kommunikationsfolk.

 

Vi lægger vægt på at:

 • Du har dokumenteret erfaring med at arrangere og afvikle strategiske symposier, seminarer og events, som skaber høj værdi for deltagerne.
 • Du har dokumenteret erfaring med systematisk opsamling og evaluering af resultater fra symposier, seminarer og events.
 • Du kan tænke innovativt og kreativt ift. at producere gode og relevante outputs og produkter fra strategiske events, der skal nå en bred målgruppe, inkl. fageksperter.
 • Du har en professionel eller akademisk viden om STEM-området og er optaget af initiativer, der kan fremme teknologiske og digitale færdigheder blandt unge og SMV’er.  
 • Du har erfaring med strategisk kommunikation og kan skrive fejlfrit og fængende.
 • Du er i stand til at skabe interesse omkring Teknologipagten og fremstår som en god ambassadør for Teknologipagten, når du er på besøg hos vores partnere.
 • Du er initiativrig, selvstændig og har gennemslagskraft, men forstår også styrken i samarbejde og kompromis.
 • Du har en videregående uddannelse.
 • Du trives i en hverdag med mange opgaver og deadlines og er konstruktiv og løsningsorienteret i din tilgang til opgaverne.

 

Som konsulent bliver du en del af Teknologipagtens samlede sekretariat og en del af Fonden for Entreprenørskabs team for forskning, analyse og videregående uddannelser. Du vil arbejde tæt sammen med Teknologipagtens øvrige medarbejdere og mange af Fondens andre dygtige kollegaer.

 

Vi tilbyder:

 • Stort ansvar og selvstændighed i arbejdet.
 • Mulighed for at påvirke indholdet i arbejdsopgaver.
 • Stor fleksibilitet og indflydelse på planlægning og udførelse af egne arbejdsopgaver.
 • Mange udfordringer og god plads til selvstændige initiativer i en organisation med et spændende og dynamisk miljø blandt gode og engagerede kolleger.
 • En ung organisation med uformel omgangstone og højt til loftet.
 • Et job, hvor du sammen med kompetente kollegaer kan gøre en forskel.

 

Kontaktperson
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Forsknings- og Analysechef Emilie Normann, telefon 20656551.

Ansøgningsfrist
Søndag d. 16. februar 2020.

Ansøgning, CV og evt. referencer sendes pr. e-mail til: HR@ffefonden.dk. Husk at anføre Eventmanager” i emnefeltet. Samtaler forventes gennemført i uge 8 og 9.


Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold
Tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en fuldtidsstilling, der aflønnes efter kvalifikationer.


Arbejdssted
Vores hovedkontor ligger i centrum af Odense, Ejlskovsgade 3D – kun få minutters gang fra Odense Banegård – og derudover har vi et mindre kontor på Rådhuspladsen i København. Din arbejdsplads vil som udgangspunkt være på vores kontor i Odense.


Om Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab er Danmarks nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Vi er en privat, erhvervsdrivende fond, som arbejder for at styrke udbredelse og kvalitet inden for entreprenørskabsundervisning. Vi uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet og til støtte for student startups. Vi udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning, afvikler entreprenørskabsprogrammer og -konkurrencer og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning. Læs mere på
www.ffe-ye.dk

 

Om Teknologipagten
Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte, så flere kan deltage i og være med til at udvikle samfundet. Der er især fokus på at fremme STEM-kompetencer, dvs. kompetencer indenfor teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik, og målet er, at flere skal interessere og uddanne sig indenfor STEM, og at flere bruger STEM-kompetencer i deres job fremadrettet. Fonden for Entreprenørskab er udpeget som sekretariat for Teknologipagten og skal bl.a. stå for at indsamle erfaringer fra Teknologipagtens projekter, skabe overblik over igangværende projekter og gennemføre evalueringer fra projekterne i pagten sa