Analytiker søges til Teknologipagten

Er du er dygtig til at arbejde med store mængder af data og omsætte dem til viden for andre, og er du optaget af STEM-dagsordenen, så er denne stilling måske noget for dig.

Fonden for Entreprenørskab er sekretariat for Teknologipagten, og vi søger en analytiker, som skal være med til at omsætte Teknologipagtens målsætninger til virkelighed: at få flere til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og arbejde med STEM.  Den primære arbejdsopgave vil være, i samarbejde med Teknologipagtens projekter og kolleger, at understøtte det stigende behov i erhvervslivet efter STEM-kompetencer. Sekretariatets opgave er primært at opsamle og dele erfaringer mellem pagtens projekter, understøtte videndeling og værdiskabende aktiviteter på tværs af partnere og bidrage til at udbrede succesfulde projekter og engagere flere til at deltage i Teknologipagten.

 

Som analytiker bliver du ansvarlig for vores undersøgelser, analyser, effektmålinger samt øvrige mindre dataprojekter og for sikre, at dine data bruges til videndeling og erfaringsudveksling. Særligt fokus bliver på udarbejdelse af analyser (både kvalitative og kvantitative) over Teknologipagtens mange indmeldte projekter samt at bistå med effektanalyser af disse.

 

Arbejdsopgaver

Som analytiker i Teknologipagten vil du få en bred opgaveportefølje som bl.a. indebærer:

 

 • At indsamle data og information fra projekterne i Teknologipagten
 • At indgå i undersøgelser, analyser og effektmålinger vedr. projekter i Teknologipagten
 • At udarbejde, databehandle og opdatere publikationer, notater og andre årlige rapporter omkring Teknologipagtens partnerskaber og projekter
 • At indgå i Teknologipagtens ansøgningsrunder ved udbud af midler til projekter
 • At samarbejde med det øvrige TP-team og hjælpe med at skabe overblik over Teknologipagtens store netværk, og de behov de måtte have
 • At understøtte arbejdet med at optimere Teknologipagtens hjemmeside som videns- og netværksplatform for partnere og projekter
 • At bistå Teknologipagtens strategiske event manager med systematisk at opsamle viden og erfaringer fra gennemførte events og producere relevante og attraktive outputs
 • At udarbejde evalueringer til Teknologipagtens symposier og andre events samt bistå i en større årlig evaluering af Teknologipagtens eget projekt; Teksperimentet.
 • At holde dig orienteret om andre kortlægninger og videnspublikationer omkring udviklingen inden for STEM-området – både i Danmark og udlandet
 • At bidrage til at holde resten af organisationen ajour med nyeste tal og forskning
 • At samarbejde med dine kolleger på tværs af sekretariatets forskelligartede opgaver og deltage i teamets øvrige opgaver: symposier, kurser, messer, markedsføring, formidling, dokumentation m.m.

 

Om dig:

 • Du har erfaring med og indblik i statistiske analyser og er dygtig til at arbejde med store mængder data og omsætte dem til viden for andre
 • Du har stor erfaring med at arbejde i Excel og gerne Infogram
 • Du har indsigt i og erfaring med effektmålinger af projekter
 • Du kan arbejde selvstændigt og ansvarligt med opgaver med blik for kvalitet og selv være med til at se og formulere nye opgaver
 • Du har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk, og har generelt gode kommunikative evner inden for formidling af komplekst data – både mundtligt og skriftligt
 • Du kan arbejde selvstændigt i et team, der er meget selvkørende og tager ansvar for opgaver
 • Du trives med en arbejdsdag, der til tider kræver hurtige leverancer
 • Da vi arbejder med den brede STEM dagsorden, er det godt hvis du har en interesse for uddannelse og naturvidenskab

 

Vi tilbyder

 • Mulighed for at indgå i spændende nationale samt internationale projekter
 • Et selvstændigt job med godt netværk
 • Et positivt og konstruktivt arbejdsmiljø i et team med en uhøjtidelig tone, og hvor der er plads til samarbejde, sparring og videndeling med kollegaer
 • Et job, hvor du sammen med kompetente kolleger kan gøre en forskel inden for STEM-området.

 

Praktiske informationer

Vores hovedkontor ligger i centrum af Odense, Ejlskovsgade 3D – kun få minutters gang fra banegården – og derudover har vi kontor i København. Det daglige arbejde vil primært foregå på kontoret i Odense, men nogen rejseaktivitet til kontoret i København og andre steder i landet må påregnes. Du ansættes som en del af Teknologipagtens samlede sekretariat, men bliver også en del af Fonden for Entreprenørskabs team for forskning, analyse og videregående uddannelser (FAVU).

 

Kontaktperson

For oplysninger om stillingen kontakt: Chef for Forskning, Analyse & Videregående Uddannelser Emilie Normann, emilie@ffefonden.dk. Tlf 20656551.

 

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 23. juni kl. 23.59. Ansøgninger sendes pr. e-mail til HR@ffefonden.dk. Husk at angive ”Teknologipagten– analytiker” i emnefeltet. Samtaler forventes gennemført den 26.juni.

 

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold

Tiltrædelse pr. 1. august 2020 eller efter aftale. Der er tale om en fuldtidsstilling, der aflønnes efter kvalifikationer.

 

Om Teknologipagten

Med Teknologipagten giver regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre

aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og

digitale kompetencer og spore flere unge ind på STEM-uddannelser. Teknologipagten har blandt andet som mål, at 20 pct. flere skal gennemføre STEM-uddannelser både på faglært og videregående niveau. Det svarer til ca. 10.000 flere personer med uddannelser på STEM-området. På de videregående uddannelser kommer det oveni den stigning, der allerede er på vej. Og på erhvervsuddannelserne skal den faldende tendens i antallet af uddannede vendes til en stigning. Læs mere på www.teknologipagten.dk

 

 

Om Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er Danmarks centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling

af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Vi er en privat, erhvervsdrivende fond,

der har som formål at styrke udbredelse og kvalitet inden for entreprenørskabsundervisning. Vi uddeler

fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på

alle niveauer af uddannelsessystemet. Vi udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om

implementering af entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om

entreprenørskabsundervisning. Læs mere på www.ffe-ye.dk