Flere skal motiveres til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse

På baggrund af Teknologipagtens temaindsats 'Flere STEM-faglærte' afholdes en ansøgningsrunde, hvor Teknologipagten uddeler midler til projekter, der vil arbejde for at motivere flere til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelser.

 

Ansøgningsfrist: 24. august, kl. 23.59

 

Introduktion

Projekterne kan vælge at tilrettelægge aktiviteter indenfor et eller flere af temaindsatsens tre temaområder:

 

  • Aktiviteter rettet mod at bygge bro mellem grundskole og STEM-orienterede erhvervsuddannelser
  • Aktiviteter rettet mod rekruttering af 18-24 årige til STEM-orienterede erhvervsuddannelser
  • Aktiviteter rettet mod at forbedre fortællingen om STEM-orienterede erhvervsuddannelser

 

Det er dog ikke et krav, at projektet arbejder indenfor et af de tre temaer, så længe projektets formål er at motivere flere til at vælge STEM-orienteret erhvervsuddannelser. 

 

Alle, der opfylder de oplistede kriterier (se nedenfor) kan ansøge om midler fra puljen.

Hvert projekt kan søge om op til 500.000 kr. 

 

 

 

Krav til ansøgningen

 

Nedenstående krav skal være opfyldt, for at ansøger kan komme i betragtning:

 

  • Projektet skal have til formål at flere motiveres til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse.
  • Projektet og projektets virkning hos målgruppen skal evalueres med støtte fra en ekstern evalueringsaktør. Den eksterne evalueringsaktør skal inddrages i udviklingen af projektets evalueringsdesign og/eller i udførslen af evalueringen.
  • Projektet og evaluering af projektet skal være gennemført ved udgangen af 2023.

 

 

Kriterier til ansøgningen

 

Ved vurderingen af de indkomne ansøgninger vil der endvidere blive lagt vægt på nedenstående kriterier. Udvælgelse vil ske efter en samlet vurdering af det enkelte projekt, og det er derfor ikke et krav eller en forventning, at alle kriterier er opfyldt.

 

  • Projektet har indtænkt Teknologipagtens “Anbefalinger til projekter med fokus på STEM-faglærte”. Projektet etablerer samarbejde mellem forskellige aktører, herunder virksomheder og/eller erhvervsskoler.
  • Projektet udvikler viden, der er relevant også for andre projekter.
  • Projektet har indtænkt aktiviteter til formidling af projektets viden og erfaringer til relevante aktører.
  • Der er en tydelig og realistisk sammenhæng mellem projektets aktiviteter og den forventede virkning for målgruppen. Dette kriterie er koblet til ansøgningsskemaets spørgsmål om forandringsteori.
  • Projektet beskriver en sandsynlig plan for videreførsel af projektet eller elementer af dette efter projektperiodens afslutning (forankringsplan).
  • Projektets budget vurderes rimeligt ift. den virkning på målgruppen, projektet forventes at have.

 

Teknologipagten vil i udvælgelsen i øvrigt vægte at igangsætte projekter med en vis geografisk spredning og indenfor alle de tre temaområder.

 

 

Ansøg om midler

 

I kan ansøge om midler til jeres projekt ved at udfylde ansøgningsformularen nedenfor.

 

Følgende skal indgå i ansøgningen:

 

  • Udfyldt ansøgningsformular
  • Upload af udfyldt dokument "Forandringsteori"
  • Upload af udfyldt dokument "Aktivitetsoversigt"
  • Upload af udfyldt dokument "Milepælsoversigt"
  • Upload af udfyldt dokument "Budgetskema"

 

Alle skabeloner til dokumenterne ligger i den grønne boks til højre.

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningen kan rettes til:

Event- og udviklingskonsulent Kia Sørensen, kia@teknologipagten.dk / tlf.: 2858 8483

 

Scroll ned for at komme til ansøgningsformularen.