Teksperimentet 2019Der er nu åbent for ansøgninger om midler til Teknologipagtens pulje "Teksperimentet". 
Ansøgningsfristen er 19. marts 2019 kl. 23.59

Midler til Teksperimentet 2019

Teknologipagtens pulje kan søges af kommuner, der ønsker at udmønte Teksperimentet i kommunens mellemtrinsklasser i 2019.

Teknologipagten ønsker at inddrage kommuner med forskellige erfaringer og viden indenfor STEM, kodning og programmering, hvorfor såvel erfarne som uerfarne kommuner opfordres til at søge midler.
Kommuner kan søge mellem 600.000 – 1.000.000 kr. 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende krav indenfor kriterierne:

 

  • Udbredelse: Teksperimentets undervisningsforløb gennemføres i en række af kommunens mellemtrinsklasser i 2019. Antallet af klasser ønskes så højt som muligt (eksempelvis 20 klasser)

  • Forankring: Der udarbejdes en aktivitetsplan samt relevante milepæle ifm. Teksperimentets udmøntning i pågældende kommune for 2019.

  • Kapacitetsopbygning: Der sker en kapacitetsopbygning gennem allokering af lokale ressourcepersoner og/eller konsulenter med tekniske og didaktiske kompetencer med det formål at understøtte lærere og elever, der gennemfører Teksperimentet.

  • Virksomhedsinddragelse: Aktiv inddragelse af lokalt erhvervsliv. Der samarbejdes med én eller flere virksomheder om konkrete aktiviteter i undervisningen. Eksempelvis kan det være udvikling af virkelighedsnære cases/problemstillinger tilpasset en undervisningskontekst.

Derudover vægtes det, at ansøgere forholder sig til, hvordan Teksperimentet kan videreføres og/eller forankres efter 2019, eksempelvis ved at lægge en plan for udbredelse det/de efterfølgende år (2020-21).

 

Sådan ansøger du:

Ansøgningen udfyldes og uploades via online ansøgningsformular sammen med tilhørende aktivitetsplan og budget.

Anskaffelse af teknologier, herunder Micro:Bit og MakeyMakey, som indgår i Teksperimentet, kan fremgå af budgettet.

 

 

Yderligere information om Teksperimentet kan findes i den sorte boks øverst i højre hjørne.

 

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og kontrakter senest 12. april 2019.

Ansøgere skal være indstillet på, at der stilles krav om kreditering af Teknologipagten samt en afsluttende afrapportering og et afsluttende regnskab ifm. udmøntningsaktiviteter i 2019. Ligeledes skal ansøgere, herunder medvirkende lærere og elever, være indstillet på at evaluere aktiviteter ifm. Teksperimentet ud fra Teknologipagtens evalueringsdesign.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt:

Cecilie Copeland Beksgaard, uddannelseskonsulent i Teknologipagten

Email: cecilie@ffe-ye.dk 

Tlf.: 31601897