Udbud af udviklingsmidler til evaluering/effektmåling

Teknologipagtens sekretariat ønsker med dette udbud at give eksisterende projekter indmeldt til Teknologipagten mulighed for at ansøge om midler til evaluering/effektmåling af projekter.

Baggrunden for dette udbud er et ønske om samlet set at blive klogere på de projekter, der er igangsat i regi af Teknologipagten og på sigt blive mere vidende om hvilke projekter, der indfrier deres målsætninger og de af teknologipagtsrådets målsætninger og på hvilken måde, projekterne indfrier disse målsætninger.

 

Formålet med dette udbud er at igangsætte muligheden for en ekstern evaluering/effektmåling af indmeldte projekter til Teknologipagten.

 

Afhængigt af projektets omfang og ønsker om evaluering/effektmåling kan der søges mellem 100.000 og 300.000 kr. Projekter der før har søgt og modtaget midler til evaluering, er velkommen til at søge igen.  

Der er ikke krav om medfinansiering, men det er muligt at medfinansiere den ønskede evaluering/effektmåling. 

 

Projekter, der kan søge:

• Et projekt, der er indmeldt til Teknologipagten og har udfyldt det tilsendte dataindsamlingsskema.

• Et projekt med flere projektpartnere og/eller deltagere.

• Et projekt med beskrevet udviklingsindsatser.

• Et projekt, der ikke har indgået aftale med ekstern evalueringsinstans og som ønsker at lade sit projekt evaluere/effektmåle.

• Et projekt, der allerede har indgået aftale med ekstern evalueringsinstans og som ønsker at udvide evalueringsarbejdet.

 

Evalueringen kan være både kvalitativ og kvantitativ. Det forventes, at evalueringen omfatter en vurdering af projektets formål og mål. 

 

Deadline for ansøgninger:

Torsdag den 19. juni 2019, kl. 23.59.
Download og udfyld ansøgningsskema og budgetskema via boksen øverst til højre på denne side. 

Ansøgning og budget uploades derefter via vores online ansøgningsformular.

 

 

Spørgsmål ang. dette udbud sendes til:

Pernille Berg
pberg@ffe-ye.dk