Projektmidler til brobygningsforløb

Teknologipagtens sekretariat ønsker med dette udbud at understøtte Teknologipagtens formål om at tiltrække flere studerende til videregående STEM-uddannelser.

Projektmidlerne skal endvidere understøtte Teknologipagtens overordnede formål om at flere danskere skal interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job.

 

Formålet med dette udbud er at sikre eksisterende brobygningsforløb muligheden for at kunne videreudvikle disse forløb og eventuelt udbygge dem med flere uddannelser og deltagere.

Udbuddet ønsker derfor at kunne støtte opskalering/udbredelse af 2 allerede eksisterende brobygningsforløb (dvs. indsatser for tiltrækning af STEM-studerende).

Midlerne skal bidrage til, at de pågældende videregående uddannelsesinstitutioner målbart øger kendskabsgraden og optagelsen på deres STEM-uddannelser.

 

Hvert projekt støttes med maksimalt kr. 200.000, og derudover forventes min. 25 % medfinansiering fra uddannelsesinstitutionen, der kan være i form af timer.

 

Projekter, der kan søge:

  •          Et projekt, der har etableret samarbejde med en el. flere ungdomsuddannelsesinstitution(er) omkring brobygningsforløb.

 

Ansøgere må være indstillet på, at der stilles krav til afrapportering af projektet.

 

Deadline for ansøgninger:

Torsdag den 19. juni 2019, kl. 23.59.
Download og udfyld ansøgningsskema og budgetskema via boksen øverst til højre på denne side. 

Ansøgning og budget uploades derefter via vores online ansøgningsformular.

 

 

Spørgsmål ang. dette udbud sendes til:

Pernille Berg
pberg@ffe-ye.dk