Erhvervsuddannelser og STEM

Projektmidler til understøttelse og videreudvikling af projekter, der skal få flere til at vælge og/eller gennemføre en STEM-erhvervsuddannelse

 

Projektmidlerne skal understøtte Teknologipagtens strategiske indsatsområde med særligt fokus på at få flere til at vælge og/eller gennemføre en STEM-erhvervsuddannelse. Se bilag 2: Afgrænsning af STEM-erhvervsuddannelser.

 

Midlerne kan søges af:

 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende kriterier: Erhvervsuddannelser og STEM, Udbredelse og Forankring.

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende krav indenfor kriterierne:

 

  • Erhvervsuddannelser og STEM: Det prioriteres, at projektet har fokus på at motivere unge til at vælge og/eller gennemføre en STEM-erhvervsuddannelse. Inddragelse af allerede eksisterende viden omkring effektfulde indsatser på området tages i betragtning under vurderingen. Der er dog en åbenhed overfor nytænkning i projekter.

 

  • Udbredelse: Der lægges vægt på deltagelsesantal i projektet, ligesom forventet effekt af projektet bør fremgå af ansøgningen.

 

  • Forankring: Det tillægges betydning, at ansøgere har forholdt sig til, hvordan projektet kan forankres - også efter projektets afslutning.

 

Indkomne ansøgninger vurderes af Teknologipagts sekretariatet.
Der kan ansøges mellem kr. 100.000 – 500.000.

    

Sådan søger du:

Ansøgning og budgetskema udfyldes og uploades via online ansøgningsformular.

Se ansøgningsprocessen her

 

 

Materialet kan også findes i den sorte boks i højre hjørne.

 

OBS: Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019 kl. 23.59


Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt kontrakter inden 8. november 2019.

 

Ansøgere skal være indstillet på, at Teknologipagten kan omtale projektet offentligt, såfremt ansøgningen godkendes. Yderligere stilles der krav om kreditering af Teknologipagten samt en afsluttende afrapportering og et afsluttende regnskab.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt:
Caroline Fie Rabek Thomsen, analytiker i Teknologipagten, caroline@ffe-ye.dk

eller

Cecilie Copeland Beksgaard, uddannelseskonsulent i Teknologipagten, cecilie@ffe-ye.dk