Unge kvinder og STEM

Projektmidler til understøttelse og videreudvikling af projekter, der skal få flere unge kvinder til at vælge STEM uddannelser 2020

 

Projektmidlerne skal understøtte Teknologipagtens strategiske indsatsområde med særligt fokus på at få flere piger/kvinder i STEM, herunder konkret understøttelse og videreudvikling af indsatser, der skal få flere piger/kvinder til at engagere sig i STEM – i uddannelse og/eller erhvervsliv.

 

Midlerne kan søges af:

 • Et projekt, der er indmeldt i Teknologipagten og har udfyldt/opdateret det tilsendte dataindsamlingsskema.
 • Et projekt, der har et særligt fokus på Unge kvinder i STEM.

 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende kriterier; piger/kvinder i STEM, udbredelse og forankring. Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende krav indenfor kriterierne:

 

 • Unge kvinder i STEM og tematikker i den henseende: Det prioriteres, at projektet har fokus på ét eller flere af de
  tematikker og indsigter, der er identificeret af deltagere på Teknologipagtens symposium. 

 • Udbredelse: Der lægges vægt på deltagelsesantallet i projektet, ligesom forventet effekt af projektet ift.
  indsatsområdet bør fremgå af ansøgningen.

 • Skalering: Det vægtes, at der er indtænkt samarbejder med andre aktører, ligesom muligheder for fremtidig
  skalering af projektet bør fremgå af ansøgningen.

 • Forankring: Det tillægges betydning, at ansøgere har forholdt sig til, hvordan projektet kan forankres og
  videreformidles - også efter projektets afslutning.

 • Potentiale for effekt: Ansøgningen vurderes i forhold til ”value for money”. Ved dette kriterium vurderes,
  hvor stor den forventede effekt af projektet er, holdt op imod det ansøgte beløb.

 

Indkomne ansøgninger vurderes af Teknologipagtens sekretariat.

Der kan ansøges mellem kr. 100.000 – 250.000.

    

Sådan søger du:

 

Ansøgning og budgetskema udfyldes og uploades via online ansøgningsformular.

Se ansøgningsprocessen her

 

 

 

 

Materialet kan også findes i den sorte boks i højre hjørne.

 

OBS: Ansøgningsfristen er 24. august 2020 kl. 23.59


Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt tilskudstilsagn inden uge 42.

 

Ansøgere skal være indstillet på, at Teknologipagten kan omtale projektet offentligt, såfremt ansøgningen godkendes. Yderligere stilles der krav om kreditering af Teknologipagten samt en afsluttende afrapportering og et afsluttende regnskab.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt
Tobias Dinnesen, presse- og kommunikationskonsulent, tobias@teknologipagten.dk   
eller
Cecilie Copeland Beksgaard, uddannelseskonsulent, cecilie@teknologipagten.dk