Teksperimentet 2020Der er nu åbent for ansøgninger om midler til Teknologipagtens pulje "Teksperimentet". 
Ansøgningsfristen er 31. marts 2020 kl. 23.59

Midler til Teksperimentet 2020

Teknologipagtens pulje kan søges af kommuner, der ønsker at udmønte Teksperimentet i kommunens mellemtrinsklasser i 2020.

Teknologipagten ønsker at inddrage kommuner med forskellige erfaringer og viden indenfor kodning, design og STEM i det hele taget, hvorfor såvel erfarne som uerfarne kommuner opfordres til at søge midler.


Kommuner kan søge mellem 200.000 – 500.000 kr. 

 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende krav indenfor kriterierne:

 

  • Udbredelse: Teksperimentets undervisningsforløb gennemføres i en række af kommunens mellemtrinsklasser i 2020. Antallet af klasser ønskes så højt som muligt. 

  • Forankring: Der udarbejdes en aktivitetsplan samt relevante milepæle ifm. Teksperimentets udbredelse i pågældende kommune for 2020. Ansøgere kan med fordel forholde sig til, hvordan Teksperimentet kan forankres, eksempelvis ved yderligere udbredelse og kobling til kommunal strategi det/de efterfølgende år (2021-22).

  • Kapacitetsopbygning: Der sker en kapacitetsopbygning gennem allokering af lokale ressourcepersoner og/eller konsulenter med tekniske og didaktiske kompetencer med det formål at understøtte lærere og elever, der gennemfører Teksperimentet.

  • Virksomhedsinddragelse: Aktiv inddragelse af lokalt erhvervsliv. Der samarbejdes med én eller flere virksomheder om konkrete aktiviteter i undervisningen. Eksempelvis kan det være udvikling af virkelighedsnære cases/problemstillinger tilpasset en undervisningskontekst.

I ansøgningen kan ansøgere tilkendegive, om de vil deltage i Teksperimentet, selvom man ikke modtager midler (se HER hvad dette indebærer.)


Anskaffelse af teknologier, herunder Micro:Bit og MakeyMakey, som indgår i Teksperimentet, kan fremgå af budgettet.

 

Sådan ansøger du:

Ansøgningen udfyldes og uploades via online ansøgningsformular sammen med tilhørende aktivitetsplan og budget.

 

 

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt kontrakter senest 30. april 2020.


Ansøgere skal være indstillet på, at der stilles krav om kreditering af Teknologipagten samt en afsluttende afrapportering og et afsluttende regnskab ifm. udmøntningsaktiviteter i 2020. Ligeledes skal ansøgere, herunder medvirkende ressourcepersoner, lærere og elever, være indstillet på at evaluere aktiviteter ifm. Teksperimentet ud fra Teknologipagtens evalueringsdesign.

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt:

Cecilie Copeland Beksgaard, projektleder for Teksperimentet og uddannelseskonsulent i Teknologipagten

Email: cecilie@teknologipagten.dk  

Tlf.: 3160 1897