Støtte til kommunikationskampagner indenfor STEM

Kommunikationsmidler udbydes til understøttelse af eksisterende kommunikationskampagne­aktiviteter inden for STEM-området. 

Ansøgningsfristen er 9. november 2020 kl. 23.59

 

Der vil i udvælgelsesprocessen være et særligt fokus på kampagneaktiviteter, der har fokus på et af temaerne fra Teknologipagtens tre symposier i 2020:

 

  1. Kvinder og STEM.
  2. Digital opkvalificering i SMV’erne.
  3. Grøn omstilling.

 

Midlerne skal gå til at booste og sætte ekstra tryk bag igangværende kommunikationskampagner med det formål, at kampagnen med Teknologipagtens midler kan opnå endnu større reach, kendskabsgrad, impact og øget interaktion. Midlerne kan ikke gå til udvikling af kampagner, men alene til at booste markedsføringen af eksisterende kampagneaktiviteter. 

 

Midlerne kan søges af:

  • En kommunikationskampagne fra et projekt, en organisation eller virksomhed, der er indmeldt i Teknologipagten og har udfyldt/opdateret det tilsendte dataindsamlingsskema.
  • En kommunikationskampagne, hvis formål er at øge viden og interesse indenfor STEM.


Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende kriterier:

  • Fokus: Det prioriteres, hvorvidt kommunikationskampagnen har et fokus, der understøtter Teknologipagtens tematiske fokusområder for 2020; 1) Kvinder og STEM, 2) Digital opkvalificering i SMV’erne og 3) Grøn omstilling.

  • Udbredelse: Der lægges vægt på, i hvilken grad midlerne forventes at booste kommunikationskampagnen, så den opnår større reach, kendskabsgrad, impact eller øget interaktion.

  • Effektmåling: Der lægges vægt på, hvordan ansøger påtænker at måle effekten af et boost af kommunikationskampagnen på ovennævnte parametre.


Indkomne ansøgninger vurderes af Teknologipagtens sekretariat.


Der kan ansøges op til kr. 200.000

 

Sådan søger du:

Ansøgning og budgetskema udfyldes og uploades via online ansøgningsformular.

Se ansøgningsprocessen her

 

Materialet kan også findes i den sorte boks i højre hjørne.

 

Ansøgningsfristen er 9. november 2020 kl. 23.59

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt kontrakter pr. 30. november 2020.

 

Kontaktperson i Teknologipagtens sekretariat:

Kommunikations- og pressechef Sigurd Schou Madsen, sigurd@ffefonden.dk