Grøn omstilling og unges studievalg mod en STEM-uddannelse

Midler til understøttelse og videreudvikling af projekter med fokus på grøn omstilling og unges studievalg mod en STEM-uddannelse

Ansøgningsfristen er den 20. november 2020 kl. 23.59

Projektmidlerne skal understøtte Teknologipagtens strategiske målsætning med at sikre, at flere unge vælger en STEM-uddannelse. Dette udbud har et specifikt fokus på at støtte projekter og indsatser, der kobler grøn omstilling og STEM, og bruge unges store interesse for den grønne omstilling til at vælge og senere gennemføre en STEM-uddannelse.

 

Teknologipagten har med dette udbud særligt fokus på følgende:

  1. hvordan kan vi tiltrække fremtidens STEM-specialister til vores STEM-uddannelser ved at imødekomme de unges store interesse for den grønne omstilling

  2. hvordan kan vi bedst designe STEM-uddannelser med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, og styrke samarbejdet mellem uddannelserne og erhvervslivet, så vi får flere STEM-specialister, der bidrager til den grønne omstilling

 

Midlerne kan søges af:

  • Et projekt, der er indmeldt i Teknologipagten og har udfyldt/opdateret det tilsendte dataindsamlingsskema.
  • Et projekt, der har et særligt fokus på grøn omstilling og unges studievalg
  • Det vægtes særligt positivt, hvis der i projektet er et samarbejde mellem flere partnere om en fælles indsats

 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende kriterier:

  • Projekter og indsatser, der kobler grøn omstilling og STEM, og bruger unges interesse for den grønne omstilling til at vælge og gennemføre en STEM-uddannelse: Det prioriteres, at projektet har fokus på ét eller flere af de tematikker og indsigter, der er identificeret af deltagere på Teknologipagtens symposium. Projektet skal tydeligt påvise, hvordan det vil gøre en positiv forskel for det specifikke tema.

  • Udbredelse: Der lægges vægt på deltagelsesantallet i projektet, ligesom forventet effekt af projektet ift. indsatsområdet bør fremgå af ansøgningen.

  • Skalering: Det vægtes, at der er indtænkt samarbejder med andre aktører, ligesom muligheder for fremtidig skalering af projektet bør fremgå af ansøgningen.

  • Forankring: Det tillægges betydning, at ansøgere har forholdt sig til, hvordan projektet kan forankres og videreformidles - også efter projektets afslutning.

  • Potentiale for effekt: Ansøgningen vurderes i forhold til ”value for money”. Ved dette kriterium vurderes, hvor stor den forventede effekt af projektet er, holdt op imod det ansøgte beløb.

 

Indkomne ansøgninger vurderes af Teknologipagts sekretariatet, herunder beløb, der tildeles udvalgte projekter. Der kan ansøges mellem kr. 100.000 – 250.000.

    

Ansøgning og budgetskema udfyldes og uploades via online ansøgningsformular

Se ansøgningsprocessen her

 

 

 

Materialet kan også findes i den sorte boks i højre hjørne.

 

Ansøgningsfristen er den 20. november 2020 kl. 23.59

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt tilskudstilsagn inden uge 50.

 

Ansøgere skal være indstillet på, at Teknologipagten kan omtale projektet offentligt, såfremt ansøgningen godkendes. Yderligere stilles der krav om kreditering af Teknologipagten samt en afsluttende afrapportering og et afsluttende regnskab.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt 

Analyse- og forskningschef Emilie Normann, emilie@ffefonden.dk