Digital opkvalificering i SMV'er

OBS: Ansøgningsfristen er forlænget til 9. november kl. 23.59

Udbud af projektmidler til understøttelse og videreudvikling af projekter, der skal understøtte digital opkvalificering i SMV’er. Projektmidlerne skal understøtte Teknologipagtens strategiske målsætning med særligt fokus på at understøtte og sikre digital opkvalificering af danske SMV’er.

 

Teknologipagten har med dette udbud særligt fokus på

1)     indsatser for specifikke målgrupper, hvor det vurderes at indsatsen vil have størst effekt

2)     indsatser, der sætter ind over for de digitale kompetencer, der er er særligt vigtige og/eller nødvendige

3)     indsatser, der har fokus på relevante formater og/eller nye innovative opkvalificeringstilbud, der vurderes at have størst effekt

 

Midlerne kan søges af:

  • Et projekt, der er indmeldt i Teknologipagten og har udfyldt/opdateret det tilsendte dataindsamlingsskema.
  • Et projekt, der har et særligt fokus på digitalisering af SMV’er
  • Det vægtes særligt positivt, hvis der i projektet er et samarbejde mellem flere partnere om en fælles indsats

 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende kriterier:

 

  • Digital opkvalificering af SMV’er og relevante, innovative og effektfulde tiltag: Det prioriteres, at projektet har fokus på ét eller flere af de tematikker og indsigter, der er identificeret af deltagere på Teknologipagtens symposium. Projektet skal tydeligt påvise, hvordan det vil gøre en positiv forskel for det specifikke tema.

  • Udbredelse: Der lægges vægt på deltagelsesantallet i projektet, ligesom forventet effekt af projektet ift. indsatsområdet bør fremgå af ansøgningen.

  • Skalering: Det vægtes, at der er indtænkt samarbejder med andre aktører, ligesom muligheder for fremtidig skalering af projektet bør fremgå af ansøgningen.

  • Forankring: Det tillægges betydning, at ansøgere har forholdt sig til, hvordan projektet kan forankres og videreformidles - også efter projektets afslutning.

  • Potentiale for effekt: Ansøgningen vurderes i forhold til ”value for money”. Ved dette kriterium vurderes, hvor stor den forventede effekt af projektet er, holdt op imod det ansøgte beløb.

 

Indkomne ansøgninger vurderes af Teknologipagts sekretariatet, herunder beløb, der tildeles udvalgte projekter. Der kan ansøges mellem kr. 100.000 – 250.000.

    

Ansøgning og budgetskema udfyldes og uploades via online ansøgningsformular

Se ansøgningsprocessen her

 

 

 

Materialet kan også findes i den sorte boks i højre hjørne.

 

OBS: Ansøgningsfristen er forlænget til den 9. november 2020 kl. 23.59

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt tilskudstilsagn inden uge 48.

 

Ansøgere skal være indstillet på, at Teknologipagten kan omtale projektet offentligt, såfremt ansøgningen godkendes. Yderligere stilles der krav om kreditering af Teknologipagten samt en afsluttende afrapportering og et afsluttende regnskab.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt
Kasper Lundtoft Bentsen, kasper@teknologipagten.dk  

eller

Emilie Normann, emilie@ffefonden.dk