Teknologipagtens afrapportering ved bevilgede midler

Projekter, som har modtaget midler fra Teknologipagten, har ved kontraktindgåelse accepteret en uddybende afrapportering ved projektet afslutning. Formålet med dette er at få viden om projektets resultater, effekter og videndeling og dermed assistere andre aktører med at skabe gode og effektfulde projekter inden for STEM-området. Teknologipagten tror på, at denne viden vil give projekter – både nuværende og fremtidige – mere viden, ekstra kvalitet og være et interessant løft til deres arbejde.

Bemærk: Ved udbud vedr. kommunikationskampagner og evalueringer/effektmålinger vil afrapporteringen være i form af den eksterne undersøgelse, rapport eller evaluering/effektmåling der udarbejdes. Det vil altid være udspecificeret i projektets kontrakt hvilken form for afrapportering projektet har forpligtet sig til.

 

Teknologipagten stiller specifikke krav til afrapporteringen, da der er tale om offentlige midler.

Alle afrapporteringer skal bestå af:

  • En udfyldt afrapporteringsskema inkl. et specificeret budget og realiseret regnskab
  • Projektets udkomme, som aftalt ved projektopstart – tjek projektets kontrakt, om der er er indskrevet særlige betingelser for, hvilket udkomme der forventes af projektet.


Praktisk information

Teknologipagtens afrapportering skal udfyldes online, så der skal være adgang til en computer, en tablet eller en mobiltelefon med internetadgang ved udfyldelse. Teknologipagten anbefaler, at det er projektlederen der står for udfyldelsen af skemaet da det vurderes at denne person har den bredeste viden om projektet og dets resultater. De fleste spørgsmål er obligatoriske og skal dermed besvares før afrapporteringen kan indsendes til Teknologipagten.

 

Afrapporteringen

Afrapporteringen er inddelt i otte temaer: (1) Grundlæggende oplysninger, (2) Økonomisk redegørelse, (3) Projektets målsætninger, (4) Målgruppe og deltagerantal, (5) Evalueringens resultater, (6) Evalueringens sikkerhed, (7) Formidling af projektet og (8) Efterfølgende effekter.

 

Under pkt. 2 i afrapporteringen, Økonomisk redegørelse, skal der bl.a. uploades et specificeret budget og realiseret regnskab:

  • Ved udfyldelsen af skemaet skal der bruges tallene fra projektets budget i ansøgningen samt det realiserede slutregnskab, så der kan foretages en umiddelbar sammenligning.
  • Alle udgifter og indtægter skal kunne dokumenteres med bilag, der vedrører aktiviteten.
  • Bilagene skal i første omgang ikke medlægges regnskabet, men skal efter aftale til enhver tid kunne fremsendes til Teknologipagten. 
  • Hertil bedes I benytte skabelonen for et specificeret budget og realiseret regnskab, der kan findes på Teknologipagtens hjemmeside - find den i den sorte boks i øverste højre hjørne. (BEMÆRK: excel-filen skal gemmes i et pdf-format for at kunne uploades under afrapporteringen – navngiv gerne filen projektets titel)

Du kan få en komplet gennemgang og præsentation af spørgsmålene i afrapporteringen, ved at læse Brugermanualen til Teknologipagtens afrapportering ved bevilligede midler. Find den her i den sorte boks i øverste højre hjørne.

 

Udfyldelse af afrapportering

Afrapporteringen inkl. regnskab skal sammen med projektets færdige udkomme sendes til Teknologipagten senest 1 måned efter projektets afslutning. Teknologipagten vil herefter vurdere om udfyldelsen er tiltrækkelig til at godkende projektets afrapportering.

Har I selv udarbejdet rapporter/evalueringer/effektmålinger af projektet, ser Teknologipagtens sekretariat gerne at I efter udfyldelse af afrapporteringen eftersender disse.

 

Kom direkte til afrapporteringen ved at trykke på nedenstående link:

Teknologipagtens afrapportering ved bevilligede midler

 

 

Har du spørgsmål til afrapporteringen, så kontakt:
Caroline Rabek Thomsen, analytiker i Teknologipagten, tlf: 23 28 16 75, caroline@teknologipagten.dk

Ønsker I efter udfyldelse af afrapporteringen at få tilsendt et eksemplar, kan du ligeledes kontakte Caroline.