Om Virtuelle undervisningsteknologier i naturvidenskab

Roskilde Universitet vil i de kommende år integrere virtuelle undervisningsteknologier (bl.a. 3D- og VR-simulationer) i en hel naturvidenskabelig uddannelse. Parallelt hermed etableres et forskningsprogram, som blandt andet kortlægger erfaringer med og læringsudbyttet af virtuelle undervisningsteknologier. Endelig vil Roskilde Universitet indgå i et ambitiøst nationalt samarbejde med vidensinstitutioner, myndigheder, virksomheder m.fl. omkring virtuelle læringsteknologier i naturvidenskab.

 

Ambitionen er at styrke naturvidenskabelig undervisning, styrke rekrutteringen af studerende til naturvidenskab samt opbygge forskningsbaseret viden om virtuelle undervisningsteknologier. Satsningen er finansieret af en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Senest opdateret 15/1-2021