Vejen til øget diversitet og et bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

 

Et nyt initiativ skal i regi af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og med støtte fra Realdania skabe grobund for øget diversitet, mere innovation og et bedre arbejdsmiljø i byggeriet.

 

I 2011 viste en undersøgelse fra SFI – Det nationale forskningscenter for Velfærd, at håndværks-fagene er yderst mandsdominerede. Dette understøttes af det faktum, at blot 9 procent af byggeri-ets ansatte er kvinder, og blandt håndværkerne er det kun 3 pct.

 

Projektet skal i første omgang afdække omfanget og konsekvenserne af machokulturen i branchen og herefter sætte fokus på, hvordan vi kan styrke inklusionen og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne i hele byggeriets værdi-kæde.