Om Vækstrettet kompetenceudvikling i robotindustrien

 

Vækstrettet kompetenceudvikling i robotindustrien er en 3-årig indsats, der skal styrke tekniske og digitale kompetencer gennem opkvalificering og efteruddannelse af ansatte i SMV'ere i den fynske robot- og automationsbranche.

 

Med afsæt i virksomhedernes vækststrategi skal indsatsen understøtte, at de nødvendige kompetencer for at indfri strategien er til stede i virksomheden.

 

Indsatsen bygger ovenpå erfaringerne fra to succesfulde pilotprojekter kørt i regi af Robotakademiet, hvor modellen er testet på opkvalificering af ledige i Odense Kommune. Målet er at efteruddanne i alt 180 ansatte over 3 år.

 

Robotakademiet er en del af ”Vækstrettet Kompetenceudvikling”, der støttes med 25 mio. fra Syddansk Vækstforum og regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Senest opdateret 15/1-2021