Teknologiforståelse gennem fagfaglige it-værktøjers anvendelse af grundfaglighed

Projektet sigter mod at øge gymnasieelevers teknologiforståelse gennem undersøgelser af it-værktøjer med hjælp af selv samme grundfaglige færdigheder, som it-værktøjerne principielt overflødiggør hos eleverne . Her tænkes fx på regnearter, geometri, grammatik, sprogoversættelse mv., som it-værktøjerne kan udfører. 

 

Målet er at eleverne opnår indsigt i hvordan it-værktøjerne reelt bearbejder og omsætter input til resultater. Ligeledes er det at mål at eleverne opnår en erkendelse af grundfaglighedens betydning for at kunne opnå en dybere forståelse af it-værktøjerne.

 

Eleverne skaber egne eksempler på automatisering af grundfaglighed og opnår derigennem algoritmisk forståelse og computationel tænkning, der samtidig kan danne grundlag for teknologikritiske diskussioner.

 

I projektet er det muligt at gå videre i design og programmeringsprocessen og realisere eksemplerne i egentlige it-løsninger. Projektet organiseres tværfagligt, så særligt motiverede elever kan fortsætte med et it-fag og evt. opnå yderligere STEM-interesse.