Om R O B O læring

Region Syddanmark har behov for, at flere kompetente unge vælger en karrierevej med robot-teknologier. Fire gymnasier, en erhvervsskole, fem grundskoler og Teknisk Fakultet fra Syddansk Universitet er gået sammen om at styrke det teknologiske uddannelsesmiljø på Sydfyn.

 

Partnerne arbejder med ”fra leg til læring”, når robotteknologier og programmering indgår i 14 nye undervisningsforløb på gymnasierne, i to EUD-forløb og i 22 nye brobygningsforløb i samarbejde med folkeskoler.

 

Via lærer-lærer samarbejde, elev-elev undervisning og ekspertise fra SDU identificerer og implementere skolerne en fælles didaktisk model. Denne uddannelseskæde skal derigennem videreudvikles til en læringskæde og forankres i skolernes praksis og strategier. R O B O læring vil derudover etablere årlige robotkonkurrencer på Sydfyn. Den nye tradition skal sikres via en online drejebog et netværk på Sydfyn.

 

Senest opdateret 15/1-2021