Fra klima bekymret til klimakarriere

Ansvarlig projektpartner: KlimaZirkus - Building Workshop & Klimaambassaden/Concito

 

Formålet med projektet er at indsamle viden omhandlende hvordan en kommune, skole eller organisation kan flytte de unge fra at være klimabekymret til at vælge en klima-STEM karrierer. 1) Hvordan kan kommuner understøtte børn og unges viden om, kompetencer og handlekraft i forhold til klima og bæredygtighed? 2) Hvordan kan vi som aktører samarbejde om og bruge vores indflydelse så vores projekter, programmer og indsatser reelt er med til, at understøtte at de kommende generationer bliver grønne generationer?