LabSTEM - Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring

Ansvarlig projektpartner: LSUL - Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring

 

LabStem-projektet vil skabe et 'living lab' for integreret STEM undervisning og læring. Målet er at udvikle en STEM-didaktik med tilhørende læringsforløb, som bygger bro over den fagligeadskillelse af matematik, science og teknologi og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer. Der oprettes syv LabSTEM laboratorier i geografisk afgrænsede områder i Region Syddanmark, hvor pædagoger, lærere, studerende og forskere mødes og udvikler integrerede STEM-forløb, som afprøves og stilles til rådighed for praksis. LabSTEM skal vække den almene interesse for naturvidenskab, så flere unge fremover vil vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Læs mere her